Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 7 | 99-111
Tytuł artykułu

Wysiłek stabilizacyjny Polski w sferze budżetowej w latach 1995-2007 : rozważania w kontekście planowanego przystąpienia do strefy euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Stabilization Efforts in the Sphere of Budget for the Period of 1995-2007 : Considerations in Context of Planned Accession to the Euro Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 90. miały miejsce różne fazy zmian w polskich finansach publicznych. W 1990 r., przede wszystkim w wyniku likwidacji rozległych subsydiów, odnotowano nawet pewną nadwyżkę budżetową. Ale już w ciągu dwóch kolejnych lat nastąpił ostry kryzys [wywołany głównie spadkiem produkcji]. Pojawił się deficyt rzędu ok. 6% PKB. Sytuacja uległa poprawie w okresie 1993-1994. Następnie, aż do 1998 r. włącznie, pomimo nominalnego spadku ujemnego salda w budżecie [wywołanego z kolei wysokim wzrostem produkcji), rósł deficyt strukturalny. Lata te należy więc - wbrew pozorom - uznać za w dużej mierze zmarnowane z punktu widzenia kondycji polskich finansów publicznych. Rok 1999 i rok 2000 to z kolei okres nieudanych prób redukcji deficytu. Następne lata, w związku z pogorszeniem ogólnej koniunktury gospodarczej, przynosiły już tylko systematyczne pogorszenie sytuacji. Dopiero ożywienie, które miało miejsce w roku 2004, umożliwiło obniżenie deficytu z powrotem poniżej 3% PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
There have been different phases of changes in the Polish public finances during 1990s. In 1990, primarily due to liquidation of large subsidies, there was even a budget surplus re- corded. But over the next two years a sharp crisis occurred (caused mainly by a decrease of production). There was a deficit of around 6% of GDP. The situation has improved in the period 1993-1994. Then, up to 1998, despite the nominal decline in negative balance of the budget [caused by an increase of production), the structural deficit grew. So, taking the condition of Polish public finances into account, those years should be considered as largely wasted. Years 1999 and 2000 were the period of following failed attempts to reduce the deficit. Next years, in connection to the deterioration of the general economic downturn, brought only a systematic worsening of the situation. It was not until the revival, which took place in 2004, has enabled a reduction of the deficit back below 3% of GDP. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99-111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Anderson B., Minarik J. J., Design choices forfiscal policy rules, OECD Journal on Budgeting, 2006. Bęza-Bojanowska J., Błażej M., Janecki J., Kolski P., Szeląg K., Wójcik C., Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Warszawa 2005.
 • Giavazzi F., Pagano M., Non-keynesian effects of fiscal policy changes: international evidence and the Swedish experience, CEPR Discussion Papers 1284, 1995.
 • Giudice G,, Turrini A., Veld Canfiscal consolidations be expansionary in the EU? Ex-post evidence and ex-ante analysis, European Economy Economic Papers, No. 195, 2003.
 • Jędrzejowicz T,, Kitala M., Poznańska D,, Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, Warszawa 2007.
 • Mackiewicz M., Krajewski P., Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, Łódź 2008.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E,, Misiąg W., Niedzielski A., Tomalak M., Finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Nowak A., Ryć K., Żyrzyński ]., Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna, "Ekonomista", nr 5-6, 1998.
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Orłowski W. M., Droga do Europy, Łódź 1998.
 • Rzońca A., Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej, "Bank i Kredyt" nr 10/2004.
 • www.stat.gov.pl.
 • www.mf.gov.pl.
 • www.worldbank.org.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360569
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.