Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 7 | 55-64
Tytuł artykułu

Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social-legal Specific of Equivalent Canonization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor poddał analizie pojęcie kanonizacji równoznacznej. Termin kanonizacja - definiuje się jako oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości życia konkretnej osoby ludzkiej z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub oddania swego życia za Chrystusa, polegające na uznaniu jej przez papieża za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisaniu do katalogu świętych. Kanonizacja dotyczy życia moralnego Kościoła, święty jest czczony nie tylko, jako ten, kto z całą pewnością jest zbawiony, ale także, jako godny naśladowania przykład życia chrześcijańskiego (walor eklezjalny procesu kanonizacyjnego]. Zwrócona została uwaga na złożoność tej problematyki. Podkreślono, że równoznaczność kanonizacji odnosi się przede wszystkim do elementu drugorzędnego - do specjalnej procedury lub uroczystości zewnętrznych. W kanonizacji równoznacznej papież nie używa zwyczajnej formuły kanonizacyjnej, w której istotnym elementem jest formalne i uroczyste deklarowanie świętości błogosławionego i wpis do katalogu świętych. Omówiono również problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka i bł. Czesława. Problematyka ta, w niniejszym tekście szkicowo zarysowana, domaga się rozwinięcia, pogłębienia i uzupełnienia w erudycyjnych studiach, prowadzonych wedle nowego, poszerzonego kwestionariusza badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author subjected the analysis the notion of equivalent canonization. It deadline the canonization the moral perfection - was defined was as official acknowledgement through Apostolic Capital of holiness of life concrete human person with right of achievement by her in heroic degree or the devotion his lives for Christ, de- pending on acknowledgement her by pope for stately person of public cult in general Church the and inscription to catalogue of saints. The canonization concerns the life of moral Church, saint he be worshiped not only, as this, who with whole certainty be saved but also, as stately the imitation the example of Christian life (the ecclesial value of canonization process). Attention was turned on complexity this problems. It was underlined, that the equivalence of canonization treats first of all to minor element - to special procedure or external ceremonies. In equivalent canonization pope does not use ordinary canonization formula, in which is essential element formal and solemn declaring holiness blessed and registration to catalogue of saints. It was talked over legal problems of canonization blessed Wincenty Kadłubek and blessed Czesław. Problems this, in present text sketched, demands development end deepening in erudite studies, led according to new, broadened investigative questionnaire. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
55-64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Błogosławiony Czesław, Patron Wrocławia. Materiały z konferencji "Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo", Wrocław, 12 maja 2003 roku, t. 1: Średniowiecze i czasy nowożytne, red. M. Der- wich, Warszawa-Wrocław 2006.
 • Brosch J., Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938.
 • Frutaz A., La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti, Ed. 2. Citta del Vaticano 1964.
 • Gutierrez J.L., Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), w: Ius Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pon- tificia Universita della Santa Croce, Giuffre Editore, Vol. X - Num. 5(1993), s. 545-594.
 • Ioannes Paulus Papa II., Constitutio Apostolica: Divinus perfectionis Magister. Modus proceden- di in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordination 25.1.1983, [w:] Acta Apostolicae Sedis 75(1983), s. 349-355.
 • Kiirbis B" Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kiirbis, Wrocław 2008, s. V-CXXIX.
 • Lis A., Dokument jako środek dowodowy w sprawie kanonizacyjnej Wincentego Kadłubka, Lublin 2008 (praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. H. Misztala w Instytucie Administracji KUL, mps w Archiwum Uniwersyteckim KUL).
 • Lów G., La canonizzazione nella storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Citta del Vaticano 1949, kol. 569-607.
 • Misztal H., Kanonizacja równoznaczna, "Prawo Kanoniczne", 21(1978), nr 3-4, Warszawa 1978, s. 189-216.
 • Misztal H., Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Citta del Vaticano 2005.
 • Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003.
 • Padacz W., Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, "Polonia Sacra" (Kwartalnik teologiczny) 9(1956), s. 165-172.
 • Veraja F., La canonizzazione eąuipollente e la ąuestione dei miracoli nelle cause di canonizzazione, Roma 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360561
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.