Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 20 | 7-26
Tytuł artykułu

Nordic Innovation as an Example of an Institutional Environment Element Supporting Innovativeness and Competitiveness of Nordic Economies

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nordic Innovation jako przykład elementu otoczenia instytucjonalnego wspierającego innowacyjność i konkurencyjność gospodarek nordyckich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Współczesne realia gospodarcze wymuszają na funkcjonujących w nich podmiotach gospodarczych nieustanne bycie aktywnym i innowacyjnym. Niestety, chęci nowatorskich przedsiębiorstw bardzo często są osłabiane przez różnego rodzaju utrudnienia. Można do nich zaliczyć między innymi problemy finansowania innowacji czy też brak wiedzy na temat możliwości, jakie wiążą się z innowacyjnością. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa otoczenie instytucjonalne działalności innowacyjnej, które odpowiada za propagowanie, wspieranie i rozpowszechnianie innowacyjnych trendów w gospodarce. W jego skład wchodzą instytucje rządowe, centra innowacji, ośrodki badawcze czy też instytucje finansujące. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu jednego z elementów otoczenia instytucjonalnego, którego działania wspierają innowacyjność i zarazem kondycję gospodarczą oraz pozycję konkurencyjną na przykładzie krajów nordyckich, wśród których znajdują się między innymi gospodarki uznawane za najbardziej innowacyjne i zarazem konkurencyjne na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern economic realities force on functioning within them economic entities, being active and innovative. Unfortunately, the desires of innovative entrepreneurs are frequently undermined by various types of emerging obstacles, which can include problems with financing innovations or the lack of sufficient knowledge concerning possibilities of innovations. The significant role in this case is performed by institutional environment that promotes, supports and spreads innovative trends in the economy. Institutional environment includes institutions such as: government institutions, innovation and research centres or financing institutions. The aim of the present discourse is to present one of the elements of institutional environment which supports innovativeness, simultaneously economic condition, and competitiveness position, presented on the basis of Nordic countries among which there are economies considered to be the most innovative and the most competitive in the world. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Strony
7-26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • About Nordic Innovation, www.nordicinnovation.org/about-us/about-nordic-innovation (9.01.2013).
 • Banaś M., Globalność z perspektywy północnej. Nordycki model społeczeństwa opartego na wiedzy, in: Kultura - Historia - Globalizacja, No. 10, www.khg.uni.wroc. pl/files/2khg10_banas_t.pdf.
 • Excellence Centre, www.6pr.pl/s5o/centra_dosk/index.html.
 • Excellence Centre, www.kpk.gov.pl/centra_doskonalosci/index.html.
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, European Commission, Belgium 2010, www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/page/10/12/EIS%202009%20FINAL_ updated.pdf.
 • European Innovation Scoreboard 2008 Comparative Analysis of Innovation Performance, www.ebn.be/assets/assets/private/policy/5.%20eis%20report%202008.pdf.
 • European Innovation Scoreboard 2007 Comparative Analysis of Innovation Performance, European Communities, Luxembourg 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/files/proinno/eis-2007_en.pdf.
 • http://mgip.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Raport+o+Specjalnych+StrefachEkonomicznych.htm.
 • http://scandinavianland.blogspot.com/2012/07/kraje-skandynawskie-vs-nordyckie.html.
 • http://technopolis-group.com/site.
 • Informacje Podlaskiego Centrum Innowacji.
 • Innovation Union Scoreboard 2012, European Commission, Belgium 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
 • Innovation Union Scoreboard 2011, European Commission, Belgium 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf.
 • Innovation Union Scoreboard 2010, www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/docs_ EIS2010/IUS_2010_final.pdf.
 • Kukian J., Innowacje ponad granicami - Nordic Innovation, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=5A0EB6FD2FEE4DE59B8ECF45F1FABAC2.
 • Nordic Council and the Nordic Council of Ministers, www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/inne_org_miedzynarodowe_rada_nordycka/rada_nordycka;jsessionid=597024039F7FDA755523D734AC7EA0C7. cmp.2.
 • Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, "Gazeta Innowacje" No. 18, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona10.htm.
 • Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 • Schwab K., The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva 2013, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14. pdf.
 • Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York 1932.
 • Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa 2003.
 • United Nations report: Denmark the happiest country in the world, Poland on 53rd place, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/raport-onz-dania-najszczesliwszym-krajem-swiatapo,1,5086798,wiadomosc.html.
 • What are the technological parks, archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/07 dz04.rtf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357533
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.