Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 7 | 18-27
Tytuł artykułu

Dziadkowie małżonka - spadkodawcy jako osoby uprawnione do wyrównania dorobków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Grandparents of the Spouse - heirs as Persons Authorized to Settlement of Acauired Possessions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 28 czerwca 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w istotny sposób zmieniła zasady dziedziczenia ustawowego. Wprowadzone nowelizacją przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego utrzymały funkcjonujący dotychczas podział na trzy kręgi spadkobierców ustawowych. Najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie drugiego kręgu spadkobierców ustawowych, gdzie jako dodatkową kategorię spadkobierców wprowadzono dziadków spadkodawcy. Zmiany, które wprowadzono w kwestiach dziedziczenia nie pozostają bez wpływu na inne instytucje polskiego prawa, w tym instytucje polskiego prawa rodzinnego (w tym także na małżeńską umowę majątkową z wyrównaniem dorobków). W niniejszym opracowaniu, przy wykorzystaniu znowelizowanych przepisów KC, wskazane zostaną możliwości i zasady udziału dziadków spadkodawcy w wyrównaniu dorobków. (abstrakt oryginalny)
EN
On the 28th of June 2009 an amendment to Civil Code came into force which changed in a fundamental way the rules of intestacy. Introduced by the amendment were rules of law regarding intestacy which retained the currently-existing division into three groups of legal heirs. The most important changes were in the second group of legal heirs, where grandparents of the spouse were introduced as an additional category of heirs. The changes introduced regarding inheritance are not without influence on other institutions of Polish law, including regulations on Polish family law (eg. the prenuptial agreement on settlement of property). In this paper, using grandparents of the spouse on the settlement the possibilities and rules of participation by the amended regulations of the Civil Code, of acquired possessions will be set out. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
18-27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku - o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 662.
 • Bieniek G., Umowne ustroje majątkowe, Rejent 2005, nr 9, s. 111 i nast.
 • Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31-54 KRO. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006.
 • Kostrzewska - Rożenek M., Zgoda małżonka na rozporządzanie istotnymi składnikami majątku w reżimie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w Polsce i wybranych krajach, Studia Iuridica 49/2008, s. 97 i nast.
 • Kozioł A., Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, cz. II, Monitor Prawniczy 2005, nr 16, s. 789 i nast.
 • Nazar M., Problemy nowelizacji prawa rodzinnego, Rejent 2005, nr 9, s. 81 i nast.
 • Olczyk M., Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691), System Informacji Prawnej LEX 2005.
 • Sokołowski T., Uwagi o projektowanej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001, z. 1, s. 139 i nast.
 • Stępień - Sporek A., Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Państwo i Prawo 2008, nr 7, s. 73 i nast.
 • Stępień - Sporek A., Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Państwo i Prawo 2008, nr 7, s. 73 i nast.
 • Strzebińczyk J., Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w z zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. II, Rejent 2004, nr 9, s. 88 i nast.
 • Szydłowska M., Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, Monitor Prawniczy 2005, nr 3, s. 143 i nast.
 • Telusiewicz P., Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków w prawie polskim i niemieckim [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 4., red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 97 - 122.
 • Telusiewicz P" Wyrównanie dorobków w świetle art. 513 i 514 KRO. Problemy praktyczne [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 4., red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 123 - 148.
 • Telusiewicz P., Wyrównanie dorobków z udziałem spadkobierców [w:] Rodzina w prawie, Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli dnia 7 grudnia 2006 roku, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, s. 91 - 106.
 • Telusiewicz P., Problem uczestnictwa dziecka poczętego w procedurze wyrównania dorobków, referat wprowadzający na Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów Studentów nt "45 lat kodeksów cywilnych", który odbył się w dniach 23 - 25 lutego 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356265
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.