Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 8 | 72-79
Tytuł artykułu

Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Offence of Defamation with the Use of Internet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł porusza problematykę przestępstwa zniesławienia dokonanego za pomocą Internetu. Składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autorka przedstawia istotę przestępstwa zniesławienia na gruncie prawa karnego materialnego. Część druga ukazuje problemy związane z ściganiem anonimowych sprawców - internautów. (abstrakt oryginalny)
EN
Present article broaches problems of defamation offence accomplished with the aid of Internet. It consist of two principal parts. In first part author shows an essence of defamation offence based on criminal law. The second part shows problems relative with prosecution of anonymous offender - net surfers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72-79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
 • Uchwała SN z dnia 24 listopada 1995 r., I KZP 28/95, OSNKW 1996, nr 1-2, poz. 1.
 • Postanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, OSNK 2008, Nr 9, poz. 69.
 • Artymiak G., Kilka uwag o ochronie dóbr osobistych, wolności słowa i prawie do krytyki (aspekt karnoprawny), "Rzeszowskie zeszyty naukowe. Prawo - Ekonomia" 1999, t. XXVII.
 • Bojańczyk A., Ściganie zniesławień i zniewag internetowych, "Edukacja Prawnicza" 2007, nr 2.
 • Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Fołta T., Mucha A., Zniesławienie i znieważenie w Internecie, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 11.
 • Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Kraków 2003.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
 • Hajdys P., I bez prokuratora sprawcę można zidentyfikować, "Rzeczpospolita" z 29 marca 2006 r.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004.
 • Hołyst B., Internet jako miejsce zdarzenia, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 4.
 • Jakubowska-Hara J., Nowak C., Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym, "Studia Prawnicze" 2005, nr 4.
 • Jeznach M., Akt oskarżenia, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 11.
 • Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny - część ogólna, Warszawa 2006.
 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. Zoll A., Kraków 2006.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. Bojarski T., Warszawa 2009.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, red. Gostyński Z., Warszawa 2004.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym - zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.
 • Malicka-Buras M., Prawnokarna ochrona czci w polskim KK, "Jurysta" 2007, nr 6.
 • Prawo karne, red. Grześkowiak A., Warszawa 2007.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 • Rapacki A., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 4816 w sprawie przestępstw pomówienia i znieważenia dokonywanych w Internecie, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0227BD5A (stan na 24 marca 2010).
 • Razowski T., Tomaszewski A., O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 k.p.k.), "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 6.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Skwarzyński M., Charakter prawny art. 213 kodeksu karnego, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 7-8.
 • Sosnowska M., Uwagi o kwalifikowanym typie przestępstwa zniesławienia, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XI, Warszawa 2002.
 • Sosnowska M., Uwagi o zmianach w regulacji przestępstwa zniesławienia w polskich kodeksach karnych, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XIII, Warszawa 2003.
 • Wojtasik M., Naruszanie dóbr osobistych w Internecie, "Radca Prawny" 2001, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356245
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.