Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 8 | 25-37
Tytuł artykułu

Istota decentralizacji administracji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basis of Public Decentralization Establishment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę wykonywania administracji publicznej przez struktury zdecentralizowane. Decentralizacja, jako forma, za pośrednictwem której sprawowana jest władza w terenie może istnieć jedynie w państwie, które w ramach zasady wolności uczestnictwa w przestrzeni publicznej, pozostawia określoną sferę do zagospodarowania samym zainteresowanym. Wolność realizowania zadań publicznych i prawo uruchamiania aparatu przymusu nie mogą mieć jednak charakteru absolutnego, by nie tworzyć struktur autonomicznych, oderwanych od państwa i prawa. Władza wykonywana w ramach decentralizacji musi nosić znamiona powinności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the decentralization of civil service. Decentralization as a model of organizing regional public administration can only exist in a state which provides levels of freedom of public participation, that designate a certain sphere of influence for the stakeholders. The freedom to engage in public endeavours, as well as the right to engage the coercive mechanisms, cannot be absolute, in order to avoid the formation of autonomous structures, separated from the state and its laws. Decentralized civil service should act in accordance with the national interest. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25-37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Alexy R., O pojęciu i naturze prawa, "Ius et Lex" 2007, nr 1.
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2000.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 • Bandarzewski K., Prywatyzacja zadań publicznych, (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, (red.) J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
 • Blicharz J., Prawna możliwość powierzania wykonywania zadań publicznych na drodze umownej organizacjom pozarządowym, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, (red.) A. Błaś, K. Nowacki, Wrocław 2005.
 • Błaś A., Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, (red.) S. Dolata, Opole 2002.
 • Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Kraków 2005.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004.
 • Ciechanowicz-McLean J., Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne. Zarys wykładu, Warszawa 2001.
 • Cioch H., Fundacje w ujęciu prawa polskiego, Lublin 2000.
 • Cioch H., Prawo fundacyjne, Warszawa 2002.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
 • Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej, Lublin 2005.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Gluziński A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Warszawa 2005.
 • Hausner J., Polityka gospodarcza - wokół dylematów i sporów, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 • Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące - kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005.
 • Jarass H.D., Pieroth B., Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, München 2004.
 • Jeżewski J., Z problemów dekoncentracji terytorialnej administracji we Francji, (w:) Współczesne problemy administracji publicznej, Warszawa 1996.
 • Karpiuk M., Zakres oraz istota nadzoru nad samorządem terytorialnym, "Prawo - Administracja - Kościół" 2003, nr 3.
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.
 • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
 • Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Krzemiński M., Samorząd terytorialny, (w:) Prawo francuskie, (red.) A. Machowska, K. Wojtyczek, t. II, Kraków 2005.
 • Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Leon XIII, Rerum Novarum, (w:) Chrześcijański ustrój społeczny, Dachau - Freimann - Monachium - Dillingen 1948.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006.
 • Łączkowski W., Zasada pomocniczości a finansowanie zadań publicznych, (w:) Hominum causa omne ius constitutum est, (red.) A. Dębiński, M. Gałązka, R.G. Hałas, K. Wiak, Lublin 2006.
 • Miemiec W., Miemiec M., Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego, (w:) Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, (red.) A. Błaś, Wrocław 1997.
 • Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 2002.
 • Ochimowski F., Prawo administracyjne, Warszawa 1919.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.
 • Pieróg J., Zamówienia publiczne. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Rączka P., Nadzór nad samorządami zawodów medycznych, (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, (red.) E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.
 • Rousseau J.J., O umowie społecznej, Warszawa 2002.
 • Sługocki J., Prawo administracyjne, Kraków 2003.
 • Sługocki J., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 2004.
 • Sowiński R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 • Starościak J., Decentralizacja administracji publicznej, Warszawa 1960.
 • Strzeszewski C., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Ura E, Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Waligórski M.A., Samorząd zawodowy psychologów, (w:) Prawo do dobrej administracji, (red.) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1933.
 • Wojtyczek K., Prawo konstytucyjne, (w:) Prawo francuskie, (red.) A. Machowska, K. Wojtyczek, t. I, Kraków 2004.
 • Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 2000.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków-Lublin 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356229
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.