Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 8 | 5-15
Tytuł artykułu

Kompetencje gminnych organów podatkowych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competence of Communal Tax Authorities as to Interpretation of the Tax Law Provisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja tzw. urzędowych interpretacji prawa podatkowego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 1998 r. na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. W ramach wskazanego środka pomocowego podatnikom, płatnikom i inkasentom przyznano uprawnienie do występowania do właściwego organu podatkowego pierwszej instancji z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie normatywnych i praktycznych aspektów wydawania tzw. indywidualnych interpretacji podatkowych przez gminne organy podatkowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is to present one of the most important aid measures provided by rules of Polish tax law: so-called individual interpretations of tax law provisions. Part I discusses practical aspects of conferring the powers to inform taxpayers and other addressee of tax norms about the administration of tax law provisions to municipal tax authorities. Part II demonstrates legal construction of the aforementioned institution, material content and legal effects of individual interpretations issued by tax authorities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590).
 • Wyrok WSA z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 20/08, opubl. "Monitor Podatkowy" 2008, nr 8, s. 47.
 • Wyrok WSA z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Lu 789/07, SIP Lex nr 363805.
 • Wyrok WSA z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 14/08, SIP Lex nr 399371.
 • Wyrok WSA z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 267/08, SIP Lex nr 469646.
 • Wyrok WSA z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 143/08, opubl. "Monitor Podatkowy" 2008, nr 7.
 • Wyrok WSA z dnia 25 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Po, SIP Lex nr 483194.
 • Wyrok WSA z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 787/08, SIP Lex nr 414145.
 • Wyrok WSA z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 718/08, SIP Lex nr 483201.
 • Wyrok WSA z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1544/08, SIP Lex nr 475273.
 • Wyrok WSA z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1440/08, SIP Lex nr 475275.
 • Wyrok WSA z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2862/08, http://www.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2860/08, SIP Lex nr 475264.
 • Wyrok WSA z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1403/08, SIP Lex nr 477395.
 • Wyrok WSA z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1228/08, SIP Lex nr 475280.
 • Wyrok WSA z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 988/08, SIP Lex nr 478238.
 • Wyrok WSA z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 617/08, SIP Lex nr 478234.
 • Wyrok WSA z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1520/08, SIP Lex nr 478256.
 • Wyrok WSA z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1475/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3151/08, SIP Lex nr 485050.
 • Wyrok WSA z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1154/08, SIP Lex nr 484854.
 • Wyrok WSA z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 632/08, SIP Lex nr 481533.
 • Wyrok WSA z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1550/08, SIP Lex nr 485881.
 • Wyrok WSA z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Op 356/08, SIP Lex nr 485055.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Borkowski G., Konstytucyjność interpretacji prawa podatkowego, "Glosa" 2006, nr 1.
 • Brolik J., Kontrola interpretacji podatkowych, "Glosa" 2006, nr 1.
 • Brzeziński B., Masternak M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2005 r., I SA/Bd 276/05, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2006, nr 6.
 • Brzeziński B., Masternak M., Instytucja wiążących interpretacji w Ordynacji podatkowej, [w:] Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2005.
 • Dębowska-Romanowska T., Za co karać podatnika, a za co powinno odpowiadać państwo (...)? (cz. III), "Prawo i Podatki" 2008, nr 1.
 • Dudra D., Tok instancyjny i kontrola sądowa w sprawach interpretacji podatkowych, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 2.
 • Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004.
 • Etel L., Dowgier R., Stosowanie przepisów o wiążących interpretacjach prawa podatkowego przez gminne organy podatkowe w świetle prowadzonych badań, [w:] Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w Polsce i w innych wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. E. Ruśkowski, Białystok 2006.
 • Etel L., Popławski M., Dowgier R., Gminny poradnik podatkowy, t. 1, Warszawa 2005.
 • Gumińska-Pawlic J., Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego", [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.
 • Gumińska-Pawlic J., Wiążące interpretacje prawa podatkowego w orzecznictwie samorządowych organów podatkowych, "Monitor Podatkowy" 2005, nr 6.
 • Kmieciak Z., Interpretacje organów podatkowych w trybie art. 14 a § 1 ordynacji podatkowej, "Glosa" 2006, nr 1.
 • Kmieciak Z., Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego, "Państwo i Prawo" 2006, z. 4.
 • Machciński M., Kosowska A. Indywidualne interpretacje podatkowe - problemy interpretacyjne, "Prawo i Podatki" 2009, wydanie specjalne nr 6.
 • Nocznicki P., Alternatywne formy uzyskiwania informacji. Zakres ochrony w praktyce, "Prawo i Podatki" 2009, wydanie specjalne nr 6.
 • Nykiel W., Wiążące interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów - niektóre możliwe rozwiązania, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red. H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2005.
 • Nykiel W., Strzelec D., Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (1), "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 5.
 • Nykiel W., Strzelec D., Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (2), "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 6.
 • Ruśkowski E., Stosowanie przepisów o urzędowych interpretacjach prawa podatkowego w Polsce - w świetle przeprowadzonych badań, [w:] Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w Polsce i w innych wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. E. Ruśkowski, Białystok 2006.
 • Roszkowski M., Gratka K., Tryb odwoławczy, dopuszczalność skargi, podstawy kasacyjne, "Prawo i Podatki" 2009, wydanie specjalne nr 6.
 • Ruśkowski E., Salachna J., Problemy konstrukcji i stosowania przepisów o wiążących interpretacjach prawa podatkowego, [w:] Procedury podatkowe - gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2005.
 • Biuletyn Informacji Publicznej, http://sip.mf.gov.pl (stan na 17 maja 2009).
 • Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, SIP Lex, 2007, wyd. II.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 731 z dnia 22 czerwca 2006 r., http://orka.sejm.gov.pl (stan na 28 czerwca 2008).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356223
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.