Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 (9) | 14-23
Tytuł artykułu

Co to znaczy konsumować? : próba definicji pojęcia konsumpcji

Warianty tytułu
What Does It Mean to Consume? : an Attempt to Define the Notion of Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja stała się jednym z centralnych pojęć w zachodniej kulturze. Kategorię tę, choć tak istotną dla współczesnej kultury, trudno jednoznacznie zdefiniować. Opierając się na literaturze przedmiotu, w artykule przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem tego pojęcia. Stwierdzono, że nie ma zgody co do definicji konsumpcji. W różnych jej ujęciach nacisk kładziony jest na jeden z trzech czynników: zaspokajanie potrzeb; utratę wartości konsumowanego dobra, jego zużycie; akt kupna. Wartość artykułu wynika ze wskazania różnych sposobów pojmowania konsumpcji i zwrócenia uwagi na możliwość szerokich zastosowań tej kategorii dla opisu współczesnej rzeczywistości społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumption has become one of the central notions in the western culture. This category, though so important for the contemporary culture, can hardly be defined explicitly. Based on the subject literature, the author in his article carried out discussion on the importance of this notion. He stated there was no consent as to the definition of consumption. In different approaches to it, an emphasis is made on one of the three factors: meeting needs; loss of value of the consumed good, its depletion; act of purchase. Value of the article results from the indication of various ways of understanding consumption and paying attention to the possibility of wide applications of this category for description of the contemporary social reality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14-23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z.(2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bell D. (1975), Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa.
 • Bylok F. (2005), Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Gołka M. (red.) (2004), W cywilizacji konsumpcyjnej, UAM, Poznań.
 • Hostyński L. (2006), Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Klak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • Krajewski M. (1997), Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 3.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2003), Konsumeryzm kontra konsumeryzm, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", nr 6.
 • Rifkin J. (2003), Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Romaniszyn K. (2004), Konsumuję więc jestem. Kim właśnie? (w:) M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, Nomos, Kraków.
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzy, rozdziela i spożywa bogactwa, PWN, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa.
 • Williams R. (1976), Keywords: a vocabulary of culture and society, Fontana, Glasgow.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_czasu
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Car-pooling
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing
 • http://www.facebook.com/group.php?gid=299991127726&v=info
 • http ://www. freecycle. org/
 • http://zdrowy.tarnow.pl/trudna-do-przelkniecia-prawda-o-powszednim-chlebie/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350479
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.