Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 40-49
Tytuł artykułu

Interpretacja art. 28 k.r.o. w przypadku uzależnienia od alkoholu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Order to Pay Salary to the Spounse's Hands in Case of Alcoholism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostaje omówiona instytucja nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności, w całości lub w części do rąk drugiego małżonka, jeżeli jego współmałżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli. Nie przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny będzie zachodziło w szczególności w sytuacji uzależnienia od alkoholu po stronie jednego z małżonków. Wydanie nakazu również w tych przypadkach jest uzależnione od przesłanki pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu. Ze względu na dalece destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu na wspólne pożycie, wydaje się, że przesłanka ta będzie spełniona, gdy małżonków łączy jedynie wspólnota gospodarcza, a nie będą tutaj wymagane więzi duchowa i fizyczna, które to płaszczyzny składają się na wspólne pożycie małżeńskie. W opracowaniu, oprócz przesłanek wydania nakazu, Autorka omawia również kwestie procesowe, a także skutki jego wydania. (abstrakt oryginalny)
EN
Spounses are under an obligation to take part in satisfying their family's material needs. If a husband or wife doesn't do it, one of them can initiate proceeings in subject of giving order to pay their salary to the other spounse's hand. It is possible, only if spounses still have married life. It is important that they don't have to love each other or have sex any more. It is just enough when they live together. Alcoholism has a really bad influence not only on the marriage but also on the joint property of spounses, so it can be the reason of order to pay the salary. It can protect not only the alcoholic's family material needs but also himself or herself. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40-49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli (Dz. U. Nr 34, poz. 310).
 • Ustawa z 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434 ze zm.).
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 34, poz. 308 ze zm.).
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ustawa z 2 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 249).
 • Uchwała SN z 8 września 1954 r., I CO 18/54, OSNCK 1955, nr 4, poz. 75.
 • M. Drzewiecki, Natura choroby alkoholowej, [w]: Nowe przesłanie nadziei. Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Drzewiecki, Warszawa 2000.
 • Gawrońska-Wasilkowska Z., Małżeństwo. Istota - Trwałość - Rozwód, Warszawa 1966.
 • Gwiazdomorski J., "Alimentacyjny" obowiązek między małżonkami, Warszawa 1970.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2007.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009.
 • Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2008.
 • Mądrzak H., Postępowanie w sprawach o wydanie nakazu z art. 28 k.r.o. (w poszukiwaniu bardziej efektywnych rozwiązań procesowych), "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław 1988.
 • Ochmański M., Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin 2001.
 • Piątowski J.S., Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955.
 • Ryś M., Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa 2007.
 • Smyczyński T., Art. 28 k.r.o. w doktrynie i praktyce, "Studia Prawnicze" 1976, nr 4.
 • Smyczyński T., Prawa i obowiązki małżonków, "Studia Prawa Prywatnego" 2007, nr 2.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Sokołowski T., Wynagrodzenie za pracę i inne zarobki małżonka w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej oraz nakaz ich zapłaty do rąk małżonka, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVII.
 • Telusiewicz P., Zasada wspólnoty małżeńskiej w polskim prawie rodzinnym, Stalowa Wola 2008.
 • Woronowicz B.T., Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Poznań 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.