Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 9 | 13-24
Tytuł artykułu

Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principles of a Sportsman - a Member of the National Team Image Exploitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor koncentruje się na kwestii ochrony prawnej wizerunku sportowca. Przedstawia definicję i zasady prawne ochrony wizerunku oraz problemy związane z wykorzystaniem wizerunku sportowca, w szczególności wynikające z umowy sponsoringu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on issues of the legal protection of a sportsman's image. The author presented definitions and legal principles of protection of a person's image and problems arising within the area of sportsmen image. The article presents methods of interpretation of regulations connected with sportsman image publishing especially under a sponsorship contract. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13-24
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 83).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zm.).
 • Wyrok SN z dnia 16 listopada 2009 r., I CSK 160/09, niepublikowany.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2004 r., VI ACa 709/2003, "Wokanda" 2005, nr 10.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r., VI ACa 909/2003, LexPolonica.
 • Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Oficyna 2009, Lex Omega, Rozdział VI. 1.1.
 • Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1999.
 • Bianca M., Sponsorizzazione, [w:] Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, t. XV, Tortno 1998.
 • Czajkowska-Dąbrowska M., Wiszniewska I., Merchandising - czyli komercjalizacja popularnych symboli, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 10.
 • Gatti S., Sponsorizzazione, Enciclopedia del diritto, t. XLIII, Giuffr Editore 1990.
 • Grabowski M., Sponsorowanie przez prowadzących działalność związaną z produktami (usługami), objętymi zakazem reklamy, [w:] "Studia Prawnicze" 1995, nr 1-4.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Mechowska A., Lasota A., Wybrane aspekty sponsoringu i umowy sponsoringu, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 18.
 • Media - leksykon, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000.
 • Nowińska E., Sponsoring, reklama - widowisko sportowe, [w:] Sport i media - problemy prawne, red. M. Kępiński, Poznań 1997.
 • Prawo mediów, red. A. Matlak, R. Markiewicz, J. Barta, Warszawa 2005.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - cześć ogólna, Warszawa 1993.
 • Sadomski J., Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003.
 • Sośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959.
 • Sośniak M., Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych, [w:] Prace z prawa cywilnego: wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątkowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Wrocław-Warszawa 1985.
 • Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, "Państwo i Prawo" 1970, nr l.
 • Szczepaniak R., Problematyka prawa do wizerunku sportowca - reprezentanta kraju, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 17.
 • Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, nr 1.
 • Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 • Traple E., Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1993, nr 62.
 • Wasyliszczak A., Jacyszyn J., Umowa sponsoringu, "Prawo Spółek" 1998, nr 9.
 • Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1990, nr 56.
 • Maciej Żurawski przegrał z TP SA i PZPN, "Rzeczpospolita" z dnia 18 grudnia 2009 r., s. C3.
 • Michalski B., Glosa do orzeczenia SN z dnia 15 kwietnia 1965 r., "Państwo i Prawo" 1967, nr 4-5.
 • Odszkodowanie za bezprawne działanie związku sportowego, "Gazeta Prawna" z dnia 28 września 2007r.
 • Wiejak G., ABC sponsoringu radiowego, www.sponsoring.com.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350157
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.