Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 22-33
Tytuł artykułu

Przestępstwo znęcania się w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa międzynarodowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Criminal Abuse in the Light of the Constitution of Poland and International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskim prawie karnym głównym przepisem dotyczącym zjawiska znęcania się jest art. 207 k.k., który typizuje przestępstwo znęcania się. Niniejszy artykuł ukazuje, że ów przepis nie jest jedynym dotyczącym problemu znęcania się jednych osób nad innymi. Normy dotyczące tego zagadnienia możemy również odnaleźć w Konstytucji RP oraz w przepisach prawa międzynarodowego: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r., Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z dnia 4 listopada 1950 r., Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. Przepisy Konstytucji oraz prawa międzynarodowego nie odnoszą się wprost do przestępstwa znęcania się, nie penalizują zachowania określanego jako znęcanie się, jednak wykładnia tych przepisów pozwala nam na doprecyzowanie treści norm wynikających z kodeksu karnego prawa karnego, a w szczególności na dokładne określenie przedmiotu ochrony przestępstwa znęcania się. (abstrakt oryginalny)
EN
This article treats about criminal abuse in polish law. This offence is described not only in Penal Code, but indirectly in Constitution and in international law. The abuse of other people transcends geographical boundaries. Criminal abuse documents has to protect all victims from most countries of the word. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22-33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III) z 10 grudnia 1948 r.).
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka została sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 147, poz. 962).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych sporządzony w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 167).
 • Konwencja ONZ z 10 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r., Nr 63, poz. 378).
 • Konwencja ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
 • Decyzja ETPC Irlandia v. Wielka Brytania z 18 stycznia 1978 r., A 25, par. 167.
 • Decyzja ETPC Bonnechaux v. Szwajcaria z 5 grudnia 1979 r., DR 18/100.
 • Decyzja ETPC X v. Niemcy z 7 maja 1981 r., skarga nr 8334/78, DR 24/103.
 • Orzeczenie ETPC A v. Wielka Brytania z 30 października 1991 r., A 215, par. 111.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
 • Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sądowy" 1997, nr 5.
 • Chmaj M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 2006.
 • Complak K., Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2002.
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 5.
 • Kodeks karny. Część szczególna, t. II, red. A. Zoll, Zakamycze 2006.
 • Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999.
 • Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, "Państwo i Prawo" 1998, nr 9-10.
 • Kustra E., Wstęp do nauki o Państwie i prawie, Toruń 1997.
 • Łopatka A., Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego, "Niebieska Linia" 2000, nr 5.
 • Łopatka A., Zastrzeżenia do Konwencji o prawach dziecka, "Państwo i Prawo" 1992, nr 9.
 • Nowicki M., Granice rozsądnego karcenia, "Rzeczpospolita" z dnia 19 stycznia 1999 r., s. 18.
 • Nowicki M., Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 1996.
 • Nowicki M., Wokół Konwencji Europejskiej, Zakamycze 2000.
 • Pikuś H., O godności człowieka jako osoby, "Studia Filozoficzne" 1989, nr 7-8.
 • Redelbach A., Prawa naturalne. Prawa człowieka. Wymiar sprawiedliwości, Toruń 2000.
 • Sitarz O., Ochrona dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, Katowice 2004.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350089
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.