Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 46-55
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność karna powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Criminal Responsibility of Petitioner in Electronic Civil Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do kodeksu postępowania cywilnego mają za zadanie przyspieszenie rozpoznawania i rozstrzygania spraw rozpoznawanych w tym trybie oraz mają zapewnić łatwiejszy dostęp do sądy w tym zakresie. Jednak poczynione uproszczenia w postępowaniu stwarzają możliwość nadużyć poprzez wprowadzanie sądu w błąd co do posiadanych dowodów w sprawie oraz ich treści, co może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej nieuczciwego powoda za popełnienie przestępstwa oszustwa. Wydaje się, iż ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której wydane zostaną nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie fałszywego oświadczenia powoda o posiadaniu dowodów o treści pozwalających na dochodzenie roszczenia. W obecnym stanie prawnym wydaje się uzasadniony pogląd zmiany przepisów tak, aby sąd mógł odebrać od powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym oświadczenia o posiadanych dowodach i ich treści pod groźbą pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (abstrakt oryginalny)
EN
This article treats about a new sort of civil judicial proceedings - electronic judicial proceedings. The purpose of this publication is to show that a new electronic judicial proceeding is a opportunity to commit a crime by petitioner who gives false gathered. Author of this article shows possibility of criminal responsibility in situation when petitioner use false gathered in electronic judicial proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 33, poz. 186).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398).
 • Ustawa z dnia 6 czerwcam1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88. poz. 553).
 • Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK 2003, nr 9, poz. 97.
 • Wyrok SN z dnia 30 września 2000 r., V KKN 267/2000, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 85.
 • Wyrok SN z dnia 18 sierpnia 2005 r., WA 21/2005, KZS 2005, nr 12, poz. 18.
 • Wyrok SN z dnia 19 marca 2007r., V KK 363/2007, KZS 2008, nr 6, poz. 28.
 • Wyrok SN z dnia 16 maja 2008 r., II KK 356/2007, KZS 2008, nr 12, poz. 21.
 • Wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., III KK 245/2008, KZS 2009, nr 6, poz. 29.
 • Postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 42/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 66. Postanowienie SN z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/2005, LexPolonica nr 1935613.
 • Postanowienie SN z dnia 25 czerwca 2008 r., V KK 1/08, OSNKW 2008, nr 9, poz. 75.
 • Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2009r., II KK 200/2008, KZS 2009, nr 7-8, poz. 36.
 • Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1976r., VII KZP 19/76, OSNKW 1977, nr 3-4, poz. 34.
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Kardas P., Glosa do post. SN z dnia 9.1.1996r., II KRN 159/95, "Palestra" 1997, nr 1-2.
 • Królikowski M., Kodeks karny, część ogólna, t. I, Warszawa 2010.
 • Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości, Warszawa 2000.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.
 • Młynarczyk Z., Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971.
 • Siwek M., Glosa do post. SN z dnia 23.04.2002r., I KZP 10/2002, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 3.
 • Skorupka J., Wady oświadczeń woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 4.
 • Szewczyk M., Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.