Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 26-34
Tytuł artykułu

Światowa Konstytucja Praw Dziecka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
World's Constitution of the Child's Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor przedstawia genezę przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka oraz przybliża jej cele i założenia. Zamiarem przyjęcia tego aktu prawnego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, było przedstawienie dziecka nie tylko jako własności rodziców lub opiekunów prawnych, lecz także ukazanie przedstawicieli najmłodszego pokolenia jako podmiotów praw, niezależnie od obywatelstwa, koloru skóry, rasy, języka, wyznawanej religii lub przynależności do pewnej grupy kulturowej. Jako akt normatywny o randze międzynarodowej Konwencja o Prawach Dziecka w istocie jest "Światową Konstytucją Praw Dziecka", winna więc być znana każdemu człowiekowi, chociażby przez to że dzieci stanowią trzecią część, istot ludzkich zamieszkujących Ziemię. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author intended to depict the origin of establishing the Convention on the Rights of the Child, as well as bring closer its goals and principles. The intention of establishing this legal act by the General Assembly of the United Nations was not to show the child only as the property of the parents or the legal guardians but also to show the youngest generation as the subject of certain rights, regardless of citizenship, color of skin, race, language, religion or membership in any cultural group. As the prescriptive act of international importance, the Convention on the Rights of the Child is in fact "World's Constitution of the Child's Rights" so it should be known to every person due to the fact that children constitute third part of human beings inhabiting the Earth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26-34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (tj. Dz.U z 1988 r. Nr 30, poz. 207) - tekst archiwalny.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).
 • Ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. 79, poz. 855 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 71).
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności płodu ludzkiego (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 390).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 67, poz. 753).
 • Orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90.
 • Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U 12/93.
 • Postanowienie SN z 16 grudnia 1997 r., III CZP 63/97.
 • Postanowienia SN z 16 stycznia 1998 r., II CKN 855/97.
 • Balcerek M., Międzynarodowa ochrona dziecka, Warszawa 1988.
 • Balcerek M., Prawa Dzieci, Warszawa 1986.
 • Jaros P., Rzecznik Praw Dziecka. Rys historyczny. Ustanowienie. Porównania Międzynarodowe. Instytucja. Funkcjonowanie, Warszawa 2006.
 • Kantonowicz E., Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Warszawa 1996.
 • Kołakowska-Przełomiec H., Prawo polskie a Konwencja o Prawach Dziecka, [w:] Dziecko i jego prawa, red. E. Czyż, Warszawa 1992.
 • Łopatka A., Dziecko. Jego Prawa Człowieka, Warszawa 2000.
 • Łopatka A., Konwencja praw dziecka, [w:] Prawa Dziecka, deklaracje i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kraków 1999.
 • The Draft Convention on the Rights of the Child, United Nations, New York 1989.
 • Zajączkowska M.J., Prawa dziecka, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.