Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 25-34
Tytuł artykułu

Rozliczanie kosztów tzw. mediów w odniesieniu do najemców lokali komunalnych a VAT

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of Utility Costs Concerning Tenants of Municipal Dwellings and VAT
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży tzw. mediów wobec najemców lokali komunalnych może w niektórych sytuacjach prowadzić do kaskadowego naliczania tego podatku. W konsekwencji lokatorzy mieszkań komunalnych zobowiązani są do ponoszenia wyższych kosztów tzw. mediów w porównaniu do mieszkańców będących właścicielami lokali znajdujących się w budynkach będących własnością wspólnoty mieszkaniowej. Z uwagi na to, że najemcy lokali komunalnych zazwyczaj należą do osób mniej zamożnych sytuacja taka oceniana jest jako wyjątkowo niesprawiedliwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów prawnych, które prowadzą do wskazanego zróżnicowania sytuacji prawnopodatkowej najemców i właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych oraz ocena zgodności przedstawionych praktyk z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In some cases the goods and services tax charged on the utilities provided to the tenants of municipal dwellings may lead to the cascade taxation of the utilities. In consequence the tenants of municipal dwellings are obliged to bear higher utility costs in comparison with those who have purchased a unit in a condominium. Since vast majority of the tenants of municipal dwellings are low-income people, such a situation is considered to be extremely unfair. The aim of this paper is to present the legal mechanisms that lead to the differentiation in the legal-tax status between the tenants of municipal dwellings and those who have purchased a flat in a condominium. The paper discusses the provisions that underlie those mechanism on both the national level and the Community level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25-34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07, opubl. OSNC 2008, nr 7-8, poz. 69.
 • Wyrok NSA z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt I FSK 742/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1343/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt I FSK 88/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 588/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1438/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Bończak-Kucharska E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2010, SIP Lex.
 • Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003.
 • Brzeszczańska S., Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej, "Monitor Podatkowy" 2007, nr 1.
 • Dyrektywa VAT. Komentarz,, red. K. Sachs, R. Namysłowski, Warszawa 2008.
 • Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, [w:] System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Warszawa 1999.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001.
 • Laskowski J., Sprawiedliwość a prawo, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowice 1992.
 • Lewis A., The Psychology of Taxation, New York 1982.
 • Michalik J., VAT 2010, Warszawa 2010.
 • Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk 2004.
 • Rogala E., Gmina rozlicza VAT 2007, Warszawa 2007.
 • Lea S. E. G., Tarpy R. M., Webley P., The Individual in the Economy. A Survey of Economic Psychology, Cambridge 1987.
 • Ustawa o VAT. Komentarz, red. J. Martini, Warszawa 2005.
 • Wenzel M., Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field, [w:] Taxing Democracy. Understanding Tax Avoidance and Evasion, red. V. Braithwaite, Burlington 2003.
 • Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Wrocław 2010.
 • Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie sposobu naliczania podatku VAT w związku z rozliczeniami mediów na najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w zakresie odpowiedzi na pytanie czy pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkami występuje obrót w rozumieniu ustawy o podatku VAT oraz jaki jest najszybszy i najbezpieczniejszy sposób rozwiązania problemu naliczania podwójnej stawki podatku VAT za dostawę mediów do lokali komunalnych, BAS-WASGiPU - 1404/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349839
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.