Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 14-24
Tytuł artykułu

Oświadczenie oskarżonego o rezygnacji z udziału w rozprawie (art. 377 § 3 k.p.k.) : zagadnienia wybrane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decision of the Accused not to Participate in the Trial (Article 377 § 3 k.p.k.) : Some Remarks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W toku postępowania karnego obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Uczestnictwo w rozprawie jest przy tym nie tylko obowiązkiem oskarżonego, ale także jego uprawnieniem wchodzącym w zakres realizacji prawa do obrony. Mimo to ustawodawca, realizując postulat sprawności postępowania, przewiduje sytuacje, w których postępowanie karne - w części lub w całości - może się toczyć bez udziału oskarżonego. Przedmiotem niniejszego opracowania są komplikacje pojawiające się w razie stosowania w postępowaniu zwyczajnym normy zawartej w art. 377 § 3 k.p.k., dozwalającej oskarżonemu na złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozprawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main rule of Polish criminal procedure is the obligatory attendance of the accused person during the criminal trial. But there is the possibility to resolve the matter in the absence of the accused, unless he manifested willingness to participate in the trial. The Legislator has allowed the accused to choose whether he/she wants to participate actively in the proceeding. The accused can take the decision not to participate in the trial. Analysis of the possible problems shows that the judge should - in every case of deprivation of liberty - order to bring the accused to the court. It can allow to avoid serious pleas of the appeal of deprivation of the right to defence, especially in a situation in which the accused decided to participate in the trial in the last moment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14-24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1984 roku, IV KR141/84, OSNKW 1985/5-6/44.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1991 roku, I KZP 14/91, OSNKW 1992/1-2/11.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2002 roku, V KKN 298/01, LEX nr 53335.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2002 roku, II KK 217/02, "Prokuratura i Prawo - wkładka" 2003, nr 5, s. 9.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003 roku, V KK 139/02 LEX nr 76995, "Prokuratura i Prawo - wkładka" 2003, nr 7-8, s. 15.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2005 roku, II AKa 40/05, KZS 2005, nr 12, poz. 64.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 roku, V KK 418/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2520.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku, V KK 469/05, LEX nr 188401.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2006 roku, III KK 83/06, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2008, z. 1.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku, I KZP 19/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 77.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2008 roku, V KK 106/08, LEX nr 469194.
 • Artymiak G., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1991 roku, I KZP 14/91, Orzecznictwo Sądów Polskich 1993, z. 3.
 • Gaberle A., Stan wywołany spożyciem alkoholu a zakaz dowodowy z artykułu 171 § 6 kodeksu postępowania karnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003, t. 11.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, wyd. 5, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., O niektórych uproszczeniach procedury karnej w nowym kodeksie postępowania karnego, "Przegląd Sądowy" 1997, nr 9.
 • Grzegorczyk T., Orzekanie pod nieobecność oskarżonego w postępowaniu karnym zwyczajnym w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999.
 • Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2010.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467, t. 2, wyd. 3, red. P. Hofmański, Warszawa 2007.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. J. Grajewski, wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Kupiec M., Niektóre problemy uproszczenia postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 16, Wrocław 2004.
 • Płachta M., Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 1999, t. 5.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08, "Ius Novum" 2009, nr 1.
 • Rogoziński P., Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 1999, t. 5.
 • Stachowiak S., Rozprawa główna prowadzona pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 4.
 • Stefański R.A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08, "Orzecznictwo Sądów Polskich", z. 1.
 • Tokarz A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08, "Państwo i Prawo" 2009, z. 9.
 • Trybuchowska E., Obecność oskarżonego na rozprawie głównej de lege lata i de lege ferenda, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L Bogunia, t. 11, Wrocław 2002.
 • Urbaniak M., Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego - art. 377 k.p.k., "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 3.
 • Urbaniak M., Rozpoznawanie spraw pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym, Poznań-Kalisz 2003.
 • Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006.
 • Woźniewski K., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 2.
 • Wysocki D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2006 roku, III KK 83/06, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2008, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349837
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.