Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 5-13
Tytuł artykułu

Media w Internecie - zarys problematyki prawnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Media via Internet - Analysis of Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące wykładni przepisów prawnych regulujących działalność w obszarze mediów internetowych. Autor przedstawia istotne regulacje prawne i różne opinie interpretacyjne. Analiza opiera się na polskim i europejskim prawodawstwie i orzecznictwie, które odnoszą się do takich pojęć jak "media" i "media Internet". W artykule omówiono kwestie związane z nowymi technikami komunikacji medialnej: radiem internetowym oraz telewizją internetową. Przeprowadzona przez autora analiza stanowi dowód, że jest to kwestia złożona i wymaga podjęcia dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on Internet media law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on Polish and European legal rulings which lend meaning to the term "media" and "Internet media". The article discusses a new methods of technical activity of internet radio and Internet television. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research. ()
Rocznik
Numer
Strony
5-13
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/552 z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. Urz. UE L 1989.298.23).
 • Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 89/552 (Dz. Urz. UE L 1997.199.32).
 • Dyrektywa 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. o wspólnych ramach regulacyjnych dla sieci i usług komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z dnia 24 kwietnia 2002 r.).
 • Bangrmann M., Europe and the globar information society. Recommendations to the European Council. The Bangemann Report. 26 May 1994, Brussels 1994.
 • Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1999.
 • Barta J., Markiewicz R., Postęp techniczny w mediach, [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, Warszawa 2005.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy Międzynarodowe, Warszawa 1997.
 • Barta J., Markiewicz R., Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Oficyna 2007.
 • Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Prawo mediów, Warszawa 2005.
 • Dreier T., Konvergenz und das Unbehagen des Urheberrechts, [w:] Festschrift fur Willi Erdmann, Küln 2002.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000.
 • Hain K.E., Regulierung in den Zeiten der Konvergenz, K&R 2006, nr 7-8.
 • Jankiewicz S., Prowadzenie reklamy w internecie, "Radca Prawny" 2001, nr 2.
 • Kamińska A., Internet - pozaumowne korzystanie z utworów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 5.
 • Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Diffin 2004.
 • Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999.
 • Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna 2008.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001.
 • Rumphorst W., The EC Directive on Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, [w:] Audiovisual Media and Copyright in Europa, ed. H.C. Hehoram, Kulwer-Deventer 1994.
 • Skubisz R., Sagan R., Prawo reklamy, Lublin 1997.
 • Sieber U., Responsobility of internet Providers - A Comparative Legal Study with Recommendations for Future Legal Policy, Würzburg 1999.
 • Sobczak J., Komentarz do art. 54b ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Lex Omega 2008.
 • Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz, Lex Omega 2008.
 • Taczkowska J., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 lipca 2007r. IV KK 174/07, OSP 2008, nr 6, poz. 60.
 • Zapała M., Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, "Państwo i Prawo" 2005, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349835
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.