Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 13 | 57-66
Tytuł artykułu

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Crime of Infringement of Carnal Invidability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak sam tytuł artykułu wskazuje, jego treścią jest przestępstwo z art. 217 kodeksu karnego, a mianowicie przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej. Podczas omawianego zagadnienia w dużej mierze wykorzystano ciekawe orzecznictwo. Przytaczane twierdzenia i stanowiska licznych sylwetek w tym Juliusza Makarewicza urozmaicają całą pracę. Artykuł napisany jest w kontekście ochrony dóbr osobistych w systemie prawa polskiego, gdzie w zakończeniu następuje próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego ustawodawca w ogóle stypizował takie przestępstwo jak naruszenie nietykalności cielesnej? Czy ochrona cywilnoprawna dóbr osobistych nie jest wystarczająca? (abstrakt oryginalny)
EN
How the only title of article shows, crime is with article his content 217 penal code, and namely the crime of infringement of carnal inviolability. Interesting jurisdiction in large measure was used in this article. Quoted the statements and the position of numerous figures in this Juliusz Makarewicz diversify the whole work. The article be written in context of protection of personal goods in system of Polish right. In end the author of article answers on question: Why do legislator at all single out such crime how infringement carnal inviolability? Is the protection of personal goods on background of civil code does not is sufficient? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57-66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555).
 • Wyrok SN z 21 maja 1935 r., III K 476/35, OSN(K) 1936, z. 1, poz. 14.
 • Wyrok SN z 11 kwietnia 1938 r., II K 1862/37, OSN(K) 1938, nr 11, poz. 264.
 • Wyrok SN z 9 września 1969 r., V KRN 106/69, OSNKW 1970, z. 1, poz. 3.
 • Wyrok SN z 24 listopada 1969 r., III CRN 7/69.
 • Wyrok SN z 17 czerwca 1971 r., Rw 612/71, OSNKW 1971, nr 10.
 • Uchwała SN z 30 grudnia 1971 r., III CZP 87/71, OSNC 1972, nr 6, poz. 104.
 • Wyrok SA w Krakowie z 11 lutego 2004 r., II Aka 3/04, KZS 2004, nr 2.
 • Wyrok SA w Warszawie z 7 grudnia 2005 r., VI Aca 534/05, Wokanda 2006, nr 12, poz. 39.
 • Bojarski T. (red.), Kodeks karny - komentarz, Warszawa 2009.
 • Dalka S., Problemy ze stosowaniem przymusu przez komornika, Problemy Egzekucji Sądowej 1999, nr 13.
 • Dudka K., Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2002, nr 1.
 • Dukiet-Nagórska T.(red.), Prawo karne część ogólna, szczegółowa i wojskowa, Warszawa 2008.
 • Filar M., Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Prawo i Medycyna 2000, nr 5.
 • Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Warszawa 2007.
 • Konarska-Wrzosek V., Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci, http://www.dzieckokrzywdzone.pl (stan na 28 marca 2010).
 • Krajewski R., Karcenie jako okoliczność uchylająca bezprawność, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8.
 • Kurzępa B., Inna czynność seksualna" jako znamię przestępstw, Prokuratura i Prawo 2005, nr 5.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
 • Marek A., Kodeks karny - komentarz, Warszawa 2007.
 • Mozgawa M., Kodeks karny - praktyczny komentarz, Zakamycze 2006.
 • Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, Lublin 1999.
 • Sójka-Zielińska K., Historia Prawa, Warszawa 1981.
 • Warylewski J., Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Prokuratura i Prawo 1999, nr 3.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Zakamycze 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.