Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 13 | 5-15
Tytuł artykułu

Macierzyństwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Maternity in the Family and Guardianship Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera obecnie przepis regulujący pochodzenie dziecka od matki. Wcześniej milcząco przyjmowano zasadę: mater semper certa est, a przecież od macierzyństwa zależy ojcostwo i stan cywilny dziecka. By uregulować sytuację prawną każdej osoby wprowadzono art. 619 k.r.o: "Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła". Publikacja przybliża tę problematyką analizując, czy regulacja wystarcza biorąc pod uwagę normy prawa polskiego, sztuczną prokreację i umowy o macierzyństwo zastępcze. Wyraża przekonanie, że rozwiązuje problem macierzyństwa prawnego i zastępczego, wyłączając możliwość drugiego z nich. Literatura przedmiotu uznaje, że takie umowy są nieważne, a pytania o szczegółowe uregulowanie zagadnienia wymagają spojrzenia od strony prawnej, religijnej, etycznej i filozoficznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Family and guardianship code includes a regulation regarding descent of child from his mother. Before this legal act, it was accepted a rule "mater semper certa est", but from the motherhood depends also fatherhood and civil status of child. To settle up the legal situation of each child it has been introduced the regulation nr 619, that "the mother of the child is that woman who gave birth to the child". The publication brings closer this problem analising if this regulation is sufficient taking into account the norms of the Polish law, artificial procreation and subsitute maternity. Is going to resolve the problem of legal and substitute maternity excluding the last one. Literature of the subject grants this kind of contracts null and valid. Detailed adjustment of the problem needs reflection from legal, religious, ethic and philosophical point of view. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-15
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r., ratyfikowana przez Polskę w dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 888 ze zm.).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r., ratyfikowany przez Polskę dnia 3 marca 1977 r. (Dz.U. Nr 38, poz.167).
 • Konwencja o prawach dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 września 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431).
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, z. 2, poz. 19.
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010.
 • Cioch H., Problem prawnej dopuszczalności wspomagania prokreacji, [w:] Rodzina w prawie, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007.
 • Długosz-Kurczabowa K., Macierzyństwo, Wielki słownik etymologiczno - historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Działyńska M., Macierzyństwo zastępcze, "Studia Prawnicze" 1993, nr 1.
 • Haak H., Kodeks rodzinny i opiekuńczy - komentarz do art. 617 - 91, Toruń 2009.
 • Holocher J., Soniewicka M., Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo, "Prawo i Medycyna" 2009, nr 3.
 • Ignatowicz J., Stan cywilny i jego ochrona, "Annales UMCS", Lublin 1963, vol. X, sec. G.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2006.
 • Morciniec P., Macierzyństwo zastępcze, [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, Radom 2007.
 • Safjan M., Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.
 • Smyczyński T., O potrzebie ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z prawdą biologiczną, [w:] Finis legis Christus, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, [w:] System prawa prywatnego, t. XII, red. Z. Radwański, Warszawa 2003.
 • Stadniczeńko S.L., Prawa stanu cywilnego dziecka, [w:] Pochodzenie dziecka. Polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich, red. S.L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, Opole 2005.
 • Wielka Encyklopedia Prawa, red. E. Smoktunowicz, Białystok-Warszawa 2000.
 • Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349775
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.