Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 142 Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy : efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń | 99-114
Tytuł artykułu

Od budżetowego do ubezpieczeniowego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

Warianty tytułu
From Budgetary to Actuarial System of Financing Health Services in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 1999 r. ochrona zdrowia zasilana jest z kilku źródeł środków finansowych. Największe z nich to przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, które gromadzone są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugim pod względem wielkości źródłem zasilania jest budżet państwa, a następnie budżety jednostek samorządu terytorialnego, których dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, z transferów z budżetu państwa oraz pozabudżetowych funduszy celowych oraz w pewnej niewielkiej skali ze środków organizacji społecznych, np. fundacji, które dostarczają środków finansowych systemowi ochrony zdrowia. Wśród prywatnych źródeł finansowania ochrony zdrowia istotne znaczenie mają środki gospodarstw domowych, fundusze zakładów pracy, fundusze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 1999 health care has been supported by several sources of finance. The largest revenue thereof comes from health insurance premiums which are collected by the National Health Fund. The state budget is the second largest source of public finance followed by the budgets of local self-government units whose income comes from taxes and local charges, state budget transfers and out-of-budget target funds, and, to a certain minor extent, from social organizations' resources, e.g. foundations which supply the system of health care with financial means. Households' incomes, working places' funds, private health insurance funds and charitable organizations' funds play an important role among private sources of financing health care. A problem of financial resources is a key element of all and any considerations connected with the health care reform. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Boć J., Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji z 1997 r., Wrocław 1998.
 • Jończyk J., Czwarta wersja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11, s. 3.
 • Kissimova-Skarbek K., Finansowanie ochrony zdrowia, [w:] S. Poździoch, A. Ryś (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 1996.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 • Piotrowska-Marczak K., Obciążenia finansów publicznych z perspektywy ochrony zdrowia, [w:] A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski, H. Dzwonkowski (red.), W kręgu prawa finansowego i finansów publicznych, Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005.
 • Projekt reformy systemu opieki zdrowotnej, MZiOS, Warszawa 1989.
 • Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Warszawa 2006.
 • Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2006.
 • Strategia dla zdrowia, "Antidotum" 1994, nr 9-10, s. 3.
 • Windak A., Podstawowa opieka zdrowotna, stan obecny i perspektywy reform w Polsce, [w:] S. Poździoch, A. Ryś (red.). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 1996.
 • W interesie zdrowia społeczeństwa (projekt reformy opieki zdrowotnej), Biuletyn Instytutu Gospodarki Narodowej 1990.
 • Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Kraków 1988.
 • Zielona księga finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2004.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU 1952, nr 33, poz. 232.
 • Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej, DzU RP 1923, nr 92, poz. 726, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, DzU 1933, nr 51, poz. 396.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia, DzU 1949, nr 25, poz. 174, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia, DzU nr 67, poz. 446.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991, nr 9, poz. 408, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, tekst jednolity DzU 1993, nr 72, poz. 344, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997, nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003, nr 45, poz. 349.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU nr 213, poz. 2161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171347053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.