Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 142 Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy : efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń | 45-55
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie zdrowotne inaczej - koncepcja dla Polski

Warianty tytułu
Health Insurance - the Other Way : Conception for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor prezentuje nową koncepcję ubezpieczenia zdrowotnego jako pewną całościową propozycję dla Polski. Na tle historii ubezpieczeń zdrowotnych na świecie i w kraju autor przechodzi do opartej na zasadach cywilizacji łacińskiej i krytyce istniejącego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) własnej propozycji. Tworzy w ten sposób nowy model ubezpieczenia zdrowotnego, oparty na funkcjonowaniu Banku Ubezpieczeń Publicznych (BUP) i osobistej odpowiedzialności jednostki za własne zdrowie. Proponowane zasady pozwalają każdemu na pełny dostęp do świadczeń chroniących zdrowie z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do przedstawiania danych o stanie zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author presents a new concept of health insurance as a proposition for Poland. With the background of the history of health insurance in the world and in Poland, the author moves to his own concept, rooted in the Latin civilization principia. Basing on these ideas and the critic of existing National Fund of Health (Polish abbreviation: NFZ), the author creates a new model of health insurance in Poland, based on the Bank of Public Insurance (Polish abbreviation: BUP). and the personal responsibility for one's health. Proposed rules give every Polish resident full access to health care with the use of modem technological solutions for the exchange of health-data. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Beveridge W., Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge - Presented to Parliament by Command of His Majesty, November 1942, http://news.bbc.co.uk/l/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf.
 • Jończyk J. Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 • Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, marzec-październik 1941, http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/KONECZNY-Panstwo-i-Prawo-w-Cywilizacji-Lacinskiej-0-1.htm (stan z 30 czerwca 2009).
 • Muszalski W., Prawo socjalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Muszalski W., Ubezpieczenia społeczne. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • NFZ potrzebuje 1,4 mld zł, artykuł z 10 stycznia 2008. http://news.rnoney.pI/artykul/nfz:potrzebuje;1;4:mld;zl, 145,0,312209.html (stan z 30 czerwca 2009).
 • Szpor G. (red.). System ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
 • Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa 2005.
 • Zabraknie pieniędzy na leczenie? artykuł z 19 czerwca 2009, http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zabraknie;pieniedzy;na;leczenie,248,0,482552.htmr?p=md (stan z 30 czerwca 2009).
 • Diekriet Sowieta Narodnych Komissarow Rossii iz 26 apriela 1918 goda O pierieimienowanii Narodnogo Komissariata gosudarstwiennogo prizrienija w Narodnyj komissariat socialnogo obiespieczienija http://works.tarefer.ru/33/100062/index.html (stan z 29 stycznia 2009).
 • Dekret z 11 stycznia 1919 o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby, DzPrPP 1919, nr 9, poz. 122.
 • Ustawa z 19 maja 1920 o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, DzU 1920, nr 44, poz. 272.
 • Ustawa z 28 marca 1933 o ubezpieczeniu społecznym, DzU 1933, nr 51, poz. 396.
 • Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z 28 grudnia 1933 o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze, DzU 1933, nr 103, poz. 815.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., DzU 1952, nr 33, poz. 232.
 • Ustawa z 6 lutego 1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997, nr 28, poz. 153.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.. przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003. nr 45 poz. 391.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210. poz. 2135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171346981
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.