Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 30-42
Tytuł artykułu

Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań

Autorzy
Warianty tytułu
The Selected Consumer Social Competencies of Poles in the Light of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest opis wybranych społecznych kompetencji konsumenckich i ich zakres występowania wśród polskich konsumentów. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących kompetencji konsumpcyjnych i metod badań ilościowych. W wyniku teoretycznych badań wskazano na wagę społecznych kompetencji konsumenckich w pełnieniu roli konsumenta we współczesnym społeczeństwie. Z kolei empiryczne badania skupiły się na posiadaniu społecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów. Dotyczyło to kompetencji związanych z wykorzystywaniem dóbr konsumpcyjnych w procesie budowy wizerunku, wykorzystywania ich jako atrybutu danej pozycji społecznej, dopasowania wzorów konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofercie rynkowej. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie konieczności uwzględnienia kształtowania społecznych kompetencji konsumenckich w edukacji konsumenckiej. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia społecznych kompetencji konsumenckich we właściwym pełnieniu roli konsumenta. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study is description of the selected consumer social competencies and their range of occurrence among Polish consumers. Implementation of the assumed objective was possible owing to application of the method of critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumer competencies and methods of quantitative research. In result of theoretical research, the author indicated the importance of consumer social competencies in fulfilling the role of consumer in the contemporary society. In turn, the empirical research focused on possession of consumer social competencies by Polish consumers. This concerned the competencies related to the use of consumer goods in the process of image building, the use thereof as an attribute of a given social position, adjustment of the consumption patterns to the consumer goods in the market offer. The practical implication of the carried out research is emphasising the necessity to shape consumer social competencies in consumer education. On the other hand, the social implication of the study is emphasising the importance of consumer social competencies in a proper fulfilment of the consumer's role. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30-42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bauman Z. (1998), Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednych w zamożnym świecie, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2.
 • Benn J. (2004), Consumer education between "consumership" and citizenship: experiences from studies of young people, "International Journal of Consumer Studies", No. 28(2).
 • Berg L., Teigen M. (2009), Gendered consumer competences in households with one vs. two adults, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 33, Iss. 1.
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bylok F. (2013), Rozwój konsumpcji symbolicznej jako symptom zmian w zachowaniach konsumentów, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Cloutier J. (2014), Competence in Consumer Credit Products: A suggested Definition, "The Forum for Family and Consumer Issues", Department of 4 -h Youth Development and Family & Consumer Sciences, NC State University, Vol. 19, No. 1-2, http://www.ces.ncsu.edu/depts/4hfcs/publications/ [dostęp: 14.07.2014].
 • Cortina A. (2006), Ein Ethik des Konsum. Die Bürgerschaft des Verbrauchers in einer globalen Welt, (w:) Koslowski P., Priddat B.P., Ethik des Konsum, Wilhelm Fink Verlag, München.
 • Douglas M., Iswood B. (1979), The world of goods, Basic Books, INC., Publishers, New York.
 • Starostka E. (2014), Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=254 [dostęp 15.07.2014].
 • Featherstone M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.
 • Grønhøj A. (2004), Young consumers' competences in a transition phase: Acquisition of durables and electronic products, Paper presented at the "Pluridisciplinary perspecitives on child and teen consumption", Poitiers, France.
 • Jäckel M., Kochan C. (2000), Notwendigkeit und Luxus. Ein Beitrag zur Geschichte des Konsum, (w:) Rosenkranz D., Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske+Budrich, Opladen.
 • John D.R. (1999), Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-fiveyears of research, "Journal of Consumer Research", Vol. 26.
 • Lachance M.J., Legault F. (2007), College Students' Consumer Competence: Identifying the Socialization Sources, "Journal Research for Consumers", Iss. 12.
 • Lachance, M. J., Choquette-Bernier N. (2004), College students' consumer competence: A qualitative exploration, "International Journal of Consumer Studies", No. 28(5).
 • Lyons A. C. (2004), A Profile of Financially At-Risk College Students, "The Journal of Consumer Affairs", Vol. 38, No. 1.
 • Argyle M. (2002), Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller D. (ed.) (1995), Acklowledging Consumption, Routledge, New York.
 • Moschis G.P., Churchill, Jr G.A. (1978), Consumer Socialization: A Theoretical and Empirical Analysis, (w:) "Journal of Marketing Research", Vol. XV (November).
 • Royer, G., Nolf N. (1980), Education of the consumer: A review of the historical development, Consumer Education Resource Network, Washington.
 • Urllich W. (2006), Habenwollen. Wie funktioniert die Konsumkultur? S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
 • Wiswede G. (1985), Soziologie, Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech.
 • Xia L.,Monroe K.B. (2005), Consumer Information Acquisition. A Review and an Extension, "Review of Marketing Research", Vol.1.
 • Young L. (1993), Étude comparative des attitudes des élèves du secondaire face à la consommation 1987-1990, Quebec City, Canada: Gouvernement du Québec, Office de la protection du consommateur.
 • Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337115
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.