Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 11, cz. 1 Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych | 21-32
Tytuł artykułu

Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Universities' Transformations in the Era of Demographic Pressure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przekształcenia uczelni wyższych dokonują się pod wpływem głębokiej zmiany kulturowej, społecznej i ekonomicznej we współczesnym świecie. Fundamentalną zmienną, wywierającą wpływ na uczelnie wyższe, jest właśnie presja demograficzna oraz wzrastająca konkurencyjność w działalności edukacyjnej. Fundamentalnymi obszarami zmian są procesy uczenia, doskonalenia się i zdobywania wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych. Wyzwaniem związanym z tą transformacją jest wypracowanie skutecznych rozwiązań w sferze zarządzania uczelnią wyższą, w tym w szczególności doskonalenia jakości kształcenia. Dokonująca się erozja klasycznego modelu uniwersytetu może bowiem skutkować obniżaniem się jakości kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych w uczelniach wyższych. Najważniejszym pytaniem, na które poszukuje się odpowiedzi w tym artykule, jest wskazanie kierunków zmian oraz nowego modelu uczelni wyższej na świecie i w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The article presents the most important modifications in models of universities, especially in Poland, in comparison with other countries. It considers demographic pressure and also the growing competitiveness on the educational market. The text depicts the beginning of universities and their development as well, including changes introduced nowadays and visions for the future. The biggest challenge is connected with preparing the solution leading to higher quality of education and research. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Academic Quality Improvement Project (2000), Chicago: Commission on Institutions of Higher Education, North Central Association of Colleges and Schools, http:// www.aqip.org.
 • Baldrige National Quality Program. Education Criteria for Performance Excellence (2001), Gaithersburg, Md.: National Institute of Standards and Technology, http://www .asq.org.
 • Barnett R. (2000), Realizing the university in an age of supercomplexity, Open University Press.
 • Cameron K., Sine W. (1999), A Framework for Organizational Quality Culture, "Quality Management Journal", 6(4), 7-25.
 • Ciekot K. (2007), Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 25.
 • Clark B. (1998), Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, New York.
 • Clark B. (2004), Sustaining Change in Universities, Open University Press, Maidenhead.
 • Cole R.E., Scott W.R. (2000), The quality movement & organization theory, Sage Publications.
 • Czarniawska B., Mazza C. (2013), Consulting University: A Reflection from Inside, "Financial Accountability and Management", No 29(2), ss. 124-139.
 • De Boer H., Jürgen E., Schimank U. (2007), On the way towards new public management? The governance of university systems in England, the Netherlands, Austria, and Germany, Springer Netherlands.
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Ernst&Young, Warszawa.
 • Fife J.D. (2001), Qualitative and quantitative measures: one driver of a quality culture, "New Directions for Institutional Research", 112, ss. 103-105.
 • Gałka J., Dorocki S. (2013), Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, vol. 23, s. 94.
 • Garvin D.A. (1988), Managing quality: the strategic and competitive edge, Free Press.
 • Gibson N. (2014), Quality Assurance through Course Validation and Review, w: E. Roger, Quality Assurance for University Teaching, Open University Press, ss. 91-103.
 • Guri-Rosenblit S. (2006), Wiele idei "uniwersytetu" i ich różnorodne przejawy, Otwarty Uniwersytet Izraela, marzec.
 • Heard B. (2009), Creating a Culture of Quality: The Essentials, Interbusiness Issues, July.
 • Herbst M., Olechnicka A., Płoszaj A. (2011), Higher education institutions: Potential, barriers, costs, opportunities, w: S. Mazur (red.), The Resource-integrating state: Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Kraków, s. 107.
 • Hood Ch. (1995), The "New Public Management" in the 1980s: variations on a theme, "Accounting, organizations and society", 20.2, ss. 93-109.
 • Janc K. (2005), Park technologiczny - nowy element w przestrzeni regionu, w: T. Marszał, Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 216, Warszawa, ss. 189-199.
 • Johnstone D.B. (1998), The Financing and Management of Higher Education: A Status Report on Worldwide Reforms, raport z UNESCO World Conference on Higher Education, Paryż, 5-9 października.
 • Kamisznikow A., Ziółek M. (2012), Budowanie kultury jakości, Forum Akademickie, 06.
 • Kozieł H. (2009), Upadek, który zatrząsł światem, "Rzeczpospolita".
 • Kwarcińska K., Kultura jakości w organizacji a standaryzacja, pobrano w dn. 26.06.2013, http://www.akcjastandaryzacja.pl/vademecum/169-kultura-jakosci-w-organizacji-a-standaryzacja.
 • Kwiek M. (2011), Co to znaczy atrakcyjny uniwersytet? Różne konsekwencje transformacji instytucjonalnych dla różnych interesariuszy, w: C. Kościelniak, J. Makowski, Wolność. Równość. Uniwersytet, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 85.
 • Kwiek M. (2010), Transformacje uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Mikosz J. (2008), Człowiek jako podstawowe ogniwo w dążeniu do jakości, portal www.outsourcing.edu.pl, Kraków.
 • Raport Szkolnictwo Wyższe w Polsce, https://www.nauka.gov.pl (pobrano z dnia 17.07.2014).
 • Readings B. (1997), University in ruins, Harvard University Press.
 • Roger E. (2014), Quality Assurance for University Teaching, Open University Press, s. 26.
 • Scott P. (1999), Globalization and the University, "CRE-Action", nr 115.
 • Skórska A., System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej, www.ue.katowice.pl, pobrano dnia 17.07.2014.
 • Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", Vol. 28, No. 3, Organizational Culture.
 • Snow Ch.P., Snow B. (1959), The two cultures and the scientific revolution, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Solska E. (2008), Zmierzch kultury uniwersytetu?, w: K. Leja (red. nauk.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Storey S. (2014), Total Quality Management through BS 5750: a Case Study, w: E. Roger, Quality Assurance for University Teaching, Open University Press, ss. 51-61.
 • Stringer M., Finlay C. (2014), Assuring Quality through Student Evaluation, w: E. Roger, Quality Assurance for University Teaching, Open University Press, ss. 105-125.
 • Sułkowski Ł. (2012), Culture in management from the perspective of cultural discourse in the social sciences, "Journal of Intercultural Management", vol. 4, nr 3, September.
 • Sułkowski Ł. (2009), The problems of epistemology of corporate culture, "Journal of Intercultural Management", Volume 1, Number 1, April.
 • Sursock A. (2011), Examining Quality Culture Part II: Processes and Tools - Participation, Ownership and Bureaucracy, EUA Publications.
 • Teixeira P., Johnstone D.B., Rosa M.J., Vossensteyn H. (red.) (2006), Cost-sharing and Accessibility in Higher Education: A Fairer Deal?, Springer, Dordrecht.
 • Tilak J.B.G. (2008), Current Trends in Private Higher Education in Asia, tekst prezentowany na konferencji "Privatization in Higher Education", Haifa, Samuel Neeman Institute, The Technion, 7 stycznia.
 • Vu A., How does your organization build a quality culture?, 2011, pobrano w dn. 26.06.2013, http://execclub.org/?p=1114.
 • Wilkin J. (2013), Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform, Studia BAS, nr 3(35), ss. 51-70.
 • Wittrock B. (1993), The modern university: The three transformations, w: S. Rothblatt, B. Wittrock (red.), The European and American University since 1800, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Woods J.A. (1998), The six values of a quality culture, The Quality Yearbook.
 • Zakowicz I. (2012), Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch?, "Ogrody nauk i sztuk", nr 2.
 • www.nauka.gov.pl (pobrano z dnia 16.07.2014).
 • http://stat.gov.pl (pobrano z dnia 16.07.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.