Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 367-374
Tytuł artykułu

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju regionalnego (na przykładzie wyborów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa opolskiego w latach 1995-2010)

Warianty tytułu
Education for Sustainable Regional Development (on the Example of Choices of Students in Upper-Secondary Schools in the Opole Province in the Years 1995-2010)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 1995-2010 najwięcej reorganizacji wprowadzono na średnim szczeblu kształcenia, który postrzega się jako najbardziej problematyczny i kontrowersyjny sektor oświaty ze względu na przedział wiekowy uczestników oraz możliwość kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych. W artykule przedstawiono, poprzez wykorzystanie dostępnych danych statystycznych, zmiany, które nastąpiły w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w zakresie wyborów edukacyjnych młodzieży w latach 1995-2010 na terenie województwa opolskiego. Uczniowie coraz mniej chętnie wybierali kształcenie zasadnicze zawodowe, wzrastała atrakcyjność nauki w liceum ogólnokształcącym i średniej szkole zawodowej a szkoły policealne, podobnie jak szkoły artystyczne, były placówkami mało popularnymi wśród opolskich uczniów. Dywersyfikacja systemu szkolnego na szczeblu ponadgimnazjalnym stwarza przestrzeń dla szkół realizujących różne koncepcje edukacji i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the years 1995-2010, most of the reorganisations were introduced at the medium level of education, which is perceived as the most problematic and controversial sector of education due to the age range of participants and the possibility to continue learning at universities. The article presents, through the use of available statistical data, the changes that occurred in the structure of upper secondary education in the educational choices of young people in the years 1995-2010 in the Opole Province. Learners were less and less likely to choose basic vocational education, while there was increasing attractiveness of learning in general secondary schools and secondary vocational schools, post-secondary schools as well as art schools are unpopular among the Opole upper-secondary schools students. It is, therefore, necessary to continue diversification of the school system at the level of upper-secondary education in order to create a space for schools implementing various concepts of education and to support sustainable regional development. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do 2010 roku, MEN, Warszawa 2003.
 • Jończy R., Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Wydawnictwo: Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010.
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, IPSiSS, Warszawa 2005.
 • Łuczyński J., Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Porter M.E., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, (w:) Harrison L.E., Kultura ma znaczenie. Jakie wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, Huntington S.P., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Struktura systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej, Euridice i CEDEFOP, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
 • Wierzbicki A.P., Kabaj M., St. Paradysz, Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa 2003.
 • Zagórowska A. (red.), Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2008.
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=310446&p_token=-107625541
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.