Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 324-335
Tytuł artykułu

Edukacja konsumentów w zakresie wiedzy o żywności jako przyczynek do zrównoważonej konsumpcji

Warianty tytułu
Consumer Education in Terms of Knowledge about Food as a Contribution to Sustainable Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem zaprezentowanych w artykule badań jest identyfikacja opinii respondentów na temat edukacji konsumenckiej związanej z żywnością. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne uzyskane w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w roku 2010 na próbie 200 respondentów z województwa małopolskiego. Dobór próby do badań miał charakter kwotowy. Większość respondentów jest przekonana, że ich obecna wiedza o produktach żywnościowych jest zaledwie dostateczna oraz że edukacja konsumencka o produktach żywnościowych jest w Polsce niewystarczająca. W związku z tym powinny być prowadzone kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie stanu wiedzy i świadomości konsumenckiej w tym zakresie. Ponad połowa respondentów uważa, że informacje podawane na opakowaniach produktów żywnościowych są zrozumiałe dla przeciętnych nabywców. Blisko połowa badanych uważa także, że nabywcy znają oznaczenia potwierdzające jakość oraz bezpieczeństwo produktów żywnościowych, wśród których największą znajomością cieszą się godło "Teraz Polska" oraz znak jakości "Q". Spośród organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta najbardziej rozpoznawalne są Federacja Konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak z porad tych instytucji korzysta niewielki odsetek respondentów. Respondenci uważają także, iż działania edukacyjne skierowane do konsumentów powinny być prowadzone przede wszystkim przez takie podmioty, jak telewizja oraz szkoły. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to identify opinions of respondents on the subject matter of consumer education related to food. The problem, which is the subject of the article, was elaborated on the basis of primary information derived from a survey research. The survey was conducted in 2010. The questionnaire was completed by 200 respondents form Małopolskie Voivodeship. Quota was sampling for the research. Most respondents believe that their current knowledge about food products is sufficient but the consumer education about food products in Poland is insufficient. Therefore, there should be carried out education campaigns to raise knowledge and consumer awareness in this regard. Over half of respondents considered that information provided on food packages is understandable to the average purchaser. Nearly half of the respondents also considered that buyers know the signs confirming the quality and safety of food products, among which the most popular is the emblem "Teraz Polska" (Poland: Now) and the quality mark "Q". Among the organisations involved in the protection of consumer rights for the most recognisable are the Consumer Federation and the Office of Competition and Consumer Protection. However, advice of these institutions is used by a small percentage of respondents. Respondents also believe that educational activities directed to consumers should be conducted primarily by such entities as television and schools. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ochrona i edukacja konsumenta (w:) Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Dąbrowska A., Mróz B., Zbierzchowska A., Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego - projekt Dolceta, "E-mentor" 2008, nr 1 (23), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/517
 • Dąbrowska A., Zbierzchowska A., E-edukacja konsumentów - realizacja w ramach projektu Dolceta, "E-mentor" 2008, nr 5(27), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/ numer/27/id/600
 • Etykietowanie i pakowanie produktów, http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_pl.htm
 • Janoś-Kresło M., Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, (w:) Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006.
 • Jastrzębska-Smolaga H., Współczesna edukacja konsumentów, (w:) Lewicka-Strzałecka A. (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 • Konsumentów portret własny - raport z badania, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
 • Lewicka-Strzałecka A., O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji, (w:) Lewicka-Strzałecka A. (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 • Mróz B., Nowe trendy w konsumpcji a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - perspektywa europejska, (w:) Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (red.), Konsument na rynku europejskim, IBRKK, Warszawa 2007.
 • Ozimek I., Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności, (w:) Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (red.),, Konsument na rynku europejskim, IBRKK, Warszawa 2007.
 • Ucherek M., Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta, "Marketing i Rynek" 2012, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.