Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 313-323
Tytuł artykułu

Prawno-ekonomiczne aspekty zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi

Warianty tytułu
Legal and Economic Aspects of Sustainable Rain Water and Snowmelt Water Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaburzenie cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych wynikające ze wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych i zmniejszenia zdolności retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz problem ich zagospodarowania są kluczowymi problemami gospodarki wodno-ściekowej w miastach. W artykule omówiono podstawowe problemy wynikające z zarządzania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych oraz wybrane alternatywne metody zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniu wprowadzania opłat za wody opadowe i roztopowe jako realizacji zasady "zwrotu kosztów za usługi wodne" oraz zasady "zanieczyszczający płaci" wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Disturbance of the hydrological cycle in urban areas resulting from an increase in impervious surfaces and reduced capacity of rainwater and snowmelt water retention and the problem of their management are the key issues of water and sewage systems in cities. The paper discusses the basic problems of rainwater management in urban areas and the selected alternative methods of rainwater and snowmelt water management. Special attention was given to implementation of fees related to rain waters and snowmelt waters as implementation of the principle of "reimbursement for water services" and the "polluter pays" under the Water Framework Directive. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2011, s. 37-38, http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2011/06/02/1306999584/1306999675.pdf
 • Bylka H., Zarządzanie wodami opadowymi, Przegląd Komunalny, 5/2001, E-czytelnia,opublikowano: http://archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod=tekst&id=12912
 • Burszta-Adamiak E., Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi na dachach zielonych - czy to możliwe w Polskich warunkach?, materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 2012.
 • Gołębiewski A., (Bez)cenny deszcz. Techniczne i ekonomiczne aspekty wprowadzania opłat za wody opadowe i roztopowe, materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 2012.
 • Karczmarczyk A., Mosiej J., Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych na terenach o zwartej i rozproszonej zabudowie, http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/podrecznik/misc/Racjonalne_zagospodarowanie_wod_opadowych.pdf
 • Miłaszewski R., Opłaty za usługi wodne, "Przegląd Komunalny" 2005, nr 5.
 • Opłaty za odprowadzenie wód opadowych, http://www.zarzadcy.com.pl/aktualnosci/oplaty-za-odprowadzenie-wod-opadowych/2648.html
 • Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/Projekt_Polityki_wodnej_panstwa_do_roku_2030_z_uwzglednieniem_etapu_2016.pdf
 • Skorupińska A., Taryfy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- uwarunkowania prawne, materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 2012.
 • Stolarska M., Urzędowicz T., Modelowy system zrównoważonego zarządzania wodą opadową na terenach miejskich - Łódź i Birmingham, materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe- aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 2012.
 • Water for the Present and for the Future, Ministerie van Verker en Waterstaad, the Netherlands, 1989.
 • II Polityka Ekologiczna Państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i przez Sejm RP w sierpniu 2001 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.