Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 76 | 231-249
Tytuł artykułu

Rozwój marketingu sieciowego w aspekcie prawnoekonomicznym - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal and Economic Aspects of Multi-Level Marketing Developement - Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono istotę marketingu sieciowego, koncentrując się na praktycznej stronie jego funkcjonowania. Na bazie analizy literaturowej przedstawiono definicję i mechanizm działania MLM, a opierając się na bieżącym ustawodawstwie scharakteryzowano prawną sytuacje tego kanału dystrybucji w Polsce. Przedstawiony obraz network marketingu został zweryfikowany w badawczej części pracy. Materiał badawczy dotyczy rozbudowanej, od lat działającej na rynku na dużą skalę, firmy, która swoją działalność opiera na tym modelu marketingowym. Narzędziem badań była ankieta przeprowadzona wśród dystrybutorów. Wyniki badań wraz z przeprowadzoną analizą pokazują, że marketing sieciowy to dobrze rozwijająca się branża, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym, pozwalająca na osiąganie wysokiej satysfakcji po stronie klienta, a także przedsiębiorcy. Wskazują jednocześnie na jeszcze niezadowalający poziom świadomości i niedostateczny poziom wykształconych postaw biznesowych w społeczeństwie, które pozwoliłyby na pełne wykorzystanie potencjału marketingu sieciowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the essence of network marketing, focusing on the practical side of its operation. It shows, on the basis of literature analysis, the definition and mechanism of MLM functioning, and also on the basis of current legislation its legal situation in Poland. The presented picture of network marketing has been verified in the research part of the paper. The research material concerns, developed long-acting on the market company which business is based on this marketing model. The study was based on the survey of its distributors. The results, together with the underlying analysis show that network marketing is a well-developed industry, both in legal and economic terms, which lets to achieve high satisfaction, both by the client and the entrepreneur. It points at the same time still unsatisfactory level of awareness and insufficient level of business attitude in a society that would allow to fully make use of the potential of network marketing.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
231-249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Berry L., Shostack G.L., Upah G.D.: Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
 • 2. Doyle P.: Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • 3. Dziennik Ustaw 2005 Nr 184, poz. 1539.
 • 4. Failla D.: 45-sekundowa prezentacja, która odmieni twoje życie - podstawy marketingu sieciowego, Medium, Konstancin-Jeziorna 2006.
 • 5. Kalench J.: MLM marketing wielopoziomowy - dołącz do najlepszych, Studio Emka, Warszawa 2000.
 • 6. Kiyosaki R.: Szkoła biznesu dla ludzi, którzy lubią pomagać innym, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2003.
 • 7. Kiyosaki R.: Biznes XXI wieku, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2003.
 • 8. Kodeks sprzedaży bezpośredniej PSSB, http://pssb.pl/pssb/rules/index,kodeksetyczny. html [4.4.2014 r.].
 • 9. Kramer T.: Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 • 10. Kulińska E.: Creating the networking enterprises - logistics determinants, LOGFORUM. Scientific Journal of Logistics, 2014, 10 (2), s. 213-225.
 • 11. Molińska K., Hadasik R.: Etat, biznes tradycyjny, czy marketing sieciowy, 4Media Publisher, Wrocław 2009.
 • 12. Loodbrook E.: Shakeout!, $Media Publisher, Sosnowiec 2006.
 • 13. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
 • 14. Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie poprzez wartości: perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939, art. 171 pkt. 1.
 • 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538, art. 178.
 • 17. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • 18. Ustawa z 27 lipca 1999 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 19. Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • 20. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • 21. Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami).
 • 23. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r., poz. nr 361 ze zmianami).
 • 24. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).
 • 25. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. Nr 205, poz. 1585 ze zmianami).
 • 26. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami).
 • 27. Wendt R., Turnia G.: Profesjonalny networking, czyli kontakty, które procentują, Arte, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336895
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.