Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 198, cz. 1 Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 | 144-154
Tytuł artykułu

Postrzeganie ryzyka instrumentów dłużnych przez JST - wyniki badań empirycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Perception of Debt Instruments Debt in Local Governments Units - Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko jest immanentnym elementem procesu podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Problem jego wystąpienia powinien być analizowany, podlega zgodnie z ustawą o finansach publicznych kontroli zarządczej, ale również wymaga szczególnej analizy w okresach kryzysów, spowolnienia gospodarczego, czy też jest związany z sytuacją społeczno-gospodarczą lub polityczną. Ważnym obszarem decyzji samorządowych są inwestycje (z punktu widzenia rozwoju, stopnia zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez społeczeństwo, czy też jakości życia). To one w obliczu wystąpienia luki finansowej wymagają poszukiwania źródeł i sposobów sfinansowania zadań. Zaciąganie zobowiązań dłużnych wiąże się z ryzykiem, którego skutki mogą być znaczące dla bieżącej realizacji zadań przez JST. Celem artykułu jest wskazanie sposobu postrzegania ryzyka przez organy podejmujące decyzje związane z wyborem instrumentu dłużnego, samym procesem zaciągania zobowiązań dłużnych oraz skutkami podjętych decyzji w obliczu potencjalnego ryzyka. (fragment tekstu)
EN
This article presents the perception of risk by the local government, which is associated with the process of selection debt, borrowing, debt, and the occurrence of risk factors during the use of debt instruments. The problem of excessive debt, or making a wrong decision regarding the choice of debt instrument becomes important from the point of view of maintaining liquidity at a time, as well as to ensure an adequate level of goods and services to society. The paper presents empirical studies obtained using the method of time series analysis, as well as the results obtained questionnaire technique. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dylewski M., Problemy polityki wydatkowej JST w świetle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, "Finanse Komunalne" 2014, nr 1-2.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Filipiak B., Kierunki zarządzania ryzykiem dotyczącym państwowego długu publicznego [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010.
 • Filipiak B., Dylewski M., Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania [w: ] Annales Uniwersitetas Marie Curie- Skłodowska. Sctio H Oeconomia, Vol. XLVII, 3, Wydawnictwo UMCS Lublin 2013.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. 298, poz. 1767.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2003-2012, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2004-2013.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych za okres od 2009-2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009-2013.
 • Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, red. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336799
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.