Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4(21) | 100-119
Tytuł artykułu

Konstytucyjne prawo obywatela do opieki podczas pobytu za granicą - zagadnienia wybrane

Warianty tytułu
Constitutional Right of a Citizen to Protection During Stay Abroad - Chosen Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie, w dobie coraz częstszych podróży zagranicznych Polaków, zaobserwować można wzmożoną potrzebę zapewnienia ochrony interesów obywatelskich podczas pobytu za granicą. Wykonywanie obowiązku opieki państwa nad obywatelami polskimi przebywającymi za granicą zostało określone treścią art. 36 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i stanowi jednocześnie jedno z priorytetowych zdań polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej.(fragment tekstu)
EN
The publication considers difficult but worth being interpreter problems of a constitutional right of a Polish citizen to protect during stay outside the country's borders. Independently of time and purpose of stay abroad every Polish citizen to protection during stay outside the country's borders. Independently of time and purpose of stay abroad every Polish citizen is vested protection from the side of authorities of the Republic of Poland on grounds of art. 36 of Constitution. The norm contained in the provision rises many doubts in the scope of interpretation. The Author's purpose was determination of the majority of them together with establishing the object and subject scope of rendered assistance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100-119
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Błaś, J. Jeżewski, Granice dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej, [w:] Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Administracja publiczna u progu XXI w. Prace dedykowane Profesorowi zw. dr hab. Janowi Szreniewskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 80-88.
 • A. I. Jackiewicz, Prawa do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008, s. 26 i n.
 • A. Suławko-Karetko, Status konsula w prawie polskim, Warszawa 2008, s. 136.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 208-209.
 • E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 204.
 • E. Żołnierczyk, Sytuacja obywatela polskiego w sferze administracji spraw zagranicznych, Wroław 2010, s. 24, maszynopis.
 • H. Zięba-Załucka, Problematyka obywatelstwa a prawa obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001, nr 1,s. 117.
 • J. Boć (red.), Konstytucja rzeczpospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 76.
 • J. Borkowski, Postępowanie przed polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1970, seria 1, z. 69, s. 16.
 • J. Sandorski, Opieka, dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka, Poznań 2005, s. 50-55.
 • J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005, s. 247-248.
 • K. Skubiszewski, Ochrona dyplomatyczna obywateli, "Państwo i Prawo" 1975, nr 10, s. 35.
 • L. Garlicki, Komentarz do art. 36 Konstytucji, [w:] K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, Warszawa 2003, s. 4.
 • M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Komentarz, Bielsko-Biała 2004, s. 7-8.
 • M. Paszkowski, Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych, Warszawa 1976, s. 11-23.
 • O. Kędzierska, Podmioty opieki dyplomatycznej, [w:] J. Białocerkiewicz (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 189.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 181-183.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, baza http://www.srv1.online.lex.pl.
 • W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 313.
 • Z. Kędzia, Prawo do opieki ze strony państwa podczas pobytu obywatela za granicą (na przykładzie Polski), [w:] Prawa człowieka. Model prawny, "Ossolineum" 1991, s. 631.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.