Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4(21) | 71-99
Tytuł artykułu

Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych przedsiębiorców

Warianty tytułu
General Clause of Fiction of Positive Adjudication in Administrative Cases of Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z dniem 10 kwietnia 2010 r. obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność uchwalenia tej ustawy wynikała z procesu transpozycji przepisów dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym. Podstawowym założeniem regulacji prawnych jest likwidacja barier w prowadzeniu działalności usługowej na terytorium Unii Europejskiej, m.in. poprzez maksymalne uproszczenie procedur podejmowania i prowadzenia tej działalności. Wdrożenie dyrektywy w sprawie świadczenia usług na rynku wewnętrznym do polskiego systemu prawnego dokonane zostało poprzez uregulowanie zasad świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3 oraz szeregu ustaw szczegółowych. Wśród licznych zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na szczególną uwagę zasługują rozwiązania przyjęte w zakresie terminów rozpatrywania spraw przedsiębiorców oraz skutków ich przekroczenia.(fragment tekstu)
EN
The subject of the Author's attention is fiction of adjudication (settlement) of an administrative case. This notion is used by the doctrine both in relation to a construction of the so-called, "legal silence" (silent consent of an organ), constituting settlement of an administrative case according to law, as well as to determination of one of solutions serving counteraction of inactivity of public administration. Only the second instance corresponds to the essence of the legal fiction, based on a normatively accepted falsity of a statement (despite non-settlement of a case by an organ, the case is recognised as adjudged). Arguments concerning compliance of adjudications created in such a way with the principle of lawfulness particularly spoke against so understood construction. Introduction to act on freedom of economic performance a solution according to which in every instance of nonsettlement of an entrepreneur's case in a determined time limit, one should acknowledge that the case was settled positively, unless a specific regulation stipulated otherwise, it changes in an essential way the scope of using the construction of fiction of administrative case settlement. Accepted legislative settlements cause a series of doubts both on a theoretical and practical plane and arise questions on boundaries of searching an antidote to pathological inaction of administration.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71-99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • A. S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 11.
 • A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 166.
 • E. Bojanowski, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999, s. 15.
 • E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 62.
 • E. Iserzon, Postępowanie administracyjne. Komentarz. Orzecznictwo - Okólniki, Kraków 1937, s. 22.
 • E. Łętowska, Trudności w przyswajaniu w Polsce praktyki państwa prawa, [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006, s. 197.
 • E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13.
 • E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005, s. 43.
 • E. Poloczek, Ewolucja poglądów na fikcję prawną, "Studia Cywilistyczne" 1989, t. XXXV, s. 225.
 • E. Wieczorek, [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Pawłowski, ABC 2007.
 • G. Łaszczyca, Kodeks Postępowania Administracyjnego, red. J. Borkowski, Warszawa 1985, s. 78.
 • G. Łaszczyca, Milczenie organu w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1999, nr 1, s. 61.
 • J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszaa 2000, s. 32-33.
 • J. Borkowski, Bezczynność w administracji publicznej, www.bip.nik.gov.pl.
 • J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji publicznej, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce, Brno 2010, s. 102.
 • J. Jendrośka, Bezczynność administracji publicznej, [w:] Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. Dr hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. Rocznicę urodzin, kom. Red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999, s. 232.
 • J. Jendrośka, Polskie postępowanie administracyjne, Kolonia limited 2001, s. 75.
 • J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków, 1986, s. 13.
 • J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998, s. 133.
 • J.S. Langrod, O tzw. Milczeniu władzy. Studium prawno-administracyjne, Kraków 1938, s. 7-9.
 • K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka, System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Warszawa 1978, s. 195-196.
 • K. Trzciński [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, ABC 2007.
 • M. A. Waligórski, Przydatność zasady ogólnej szybkości i prostoty postępowania do interpretacji prawa materialnego (na przykładzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 884.
 • M. Kalinowski, [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002, s. 484.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 45 i n.
 • O. Bogucki, Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, RPEiS 2000, nr 2, s. 59-60.
 • P. Dobosz, Bezczynność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50 lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 154.
 • P.J.J. Olivier, Legal fictions, Rotterdam 1975, s. 13, cyt. Za: E. Poloczek, Ewolucja poglądów na fikcję prawną, "Studia Cywilistyczne" 1989, t. XXXV, s. 195.
 • S. Szuster, Komentarz do art. 11 u.s.f.g., [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, System Informacji Prawnej LEX 205.
 • T. Bigo, Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwa i Prawo" 1960, nr 3, s. 468.
 • T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Zakamycze 2004, s. 1.
 • T. Woś, Pojęcie "sprawy" w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, AUW No 1022, Prawo CLXVIIIm Wrocław 1990, s. 334.
 • W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 8.
 • W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002, s. 101 i 119.
 • W. Klonowiecki, Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938, s. 80.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 134.
 • Z. Ziembiński, Akt normatywny, czy akt prawotwórczy, "Państwo i Prawo" 1993, z. 11-12, s. 97.
 • Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990, s. 212.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336747
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.