Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 378-387
Tytuł artykułu

Analiza udziału gmin w podatkach dochodowych a dochody gmin za lata 2008-2012 na potrzeby controllingu wykorzystywanego w realizacji usług samorządu gminnego

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis of Share of Communities in Income taxes and Income of Communities in the Years 2008-2012 for Community Controlling Used in Services Realization of Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono kwestię podatków państwowych jako dochodów własnych gminy. Skupiono się na zweryfikowaniu, na potrzeby controllingu wykorzystywanego w realizacji usług samorządu gminnego, zagadnienia, czy udział gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz podatkach dochodowych od osób prawnych jest silnie skorelowany z wysokością wpływów z tego źródła. Artykuł ukazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu gminnego mają czynniki gospodarczo-społeczne oraz aspekty polityczne. Na ich podstawie stwierdzono, że bez szczegółowej analizy zdarzeń makroekonomicznych nie można wyciągać wniosków ogólnych. Przeanalizowano trzy wybrane jednostki samorządu gminnego i pokazano, jak ważne w kontekście dochodów własnych jest sprawne zarządzanie podatkami. Zwrócono również uwagę na celowość stosowania controllingu gmin przyczyniającego się do wspomagania zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji i postanowień.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the issue of income taxes as the own income of commune. The focus is on the issue of verification for community controlling, whether the share of communes in personal income taxes and corporate income taxes is strongly correlated with the amount of income from this source. It shows the impact of economic and social factors and political aspects on the functioning of units of commune government. On this basis, it is found that without a detailed analysis of macroeconomic events it is not possible to draw general conclusions. The three selected units of local government are analised and the analysis shows how important it is to manage taxes efficiently. The article stresses the desirability of controlling, which contributes to the support of management and taking relevant decisions and provisions.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, BERNARDINUM, Gdynia.
 • Bednarek P., 2007, Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa.
 • Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Korzeniowska A., 2004, ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Bydgoszcz-Łódź.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • NIK, 2005, Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 r., Warszawa, www.nik.gov.pl (24.03.2014).
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Piotrowska-Marczak, K., Uryszek T., 2009, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, poz. 1966 ze zm.
 • www.stat.gov.pl (18.03.2014).
 • www.kleszczow.com (22.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336677
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.