Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 256-265
Tytuł artykułu

Reforma emerytalna jako element rozwoju zrównoważonego

Autorzy
Warianty tytułu
The Pension Reform as an Element of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postulat zrównoważonego rozwoju zakłada takie podejście do planowania i procesu decyzyjnego, które ukierunkowane jest między innymi na osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych, na zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez umniejszania możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia i jednocześnie zapewnienie społeczeństwu długofalowej wizji rozwoju. Kwestia wieku emerytalnego jest w centrum debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Dyskusję znacząco utrudnia szereg nieporozumień, obłudy i zakłamania oraz założeń niezgodnych z rzeczywistością. Stąd celem rozważań jest próba wyjaśnienia, dlaczego reforma emerytalna stanowi ważny element realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w aspekcie społecznym. Artykuł powstał na podstawie przeprowadzonych badań dokumentarnych. Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, częściowo przynajmniej przywracające fundamentalny sens istnienia systemu emerytalnego, jest najbardziej racjonalnym działaniem, które należy podjąć i jest warunkiem rozwoju zrównoważonego, rozwoju realizującego fundamentalne cele społeczne i gwarantującego społeczny dobrobyt. (abstrakt oryginalny)
EN
The sustainable development assumes such planning and decision-making process, which aims at achieving real and lasting reduction of social and economic disparities in the society, to meet current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs, while ensuring the long-term development vision in the society. The retirement age issue is in the centre of public debate both in Poland and the European Union. The discussion is complicated by a great number of misunderstandings, hypocrisy and assumptions inconsistent with the reality. The purpose of this article is to explain why the pension reform is an important element of implementing the principles of sustainable development in the social aspect. This article is based on documentary studies. The gradual raising of the retirement age restores the fundamental sense of existence of the pension system at least partially and is the most rational action to be taken, a condition for sustainable development, the development aimed at achieving fundamental social goals and ensuring social welfare. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.com
 • Guzikowski M., Dlaczego musimy podwyższać wiek emerytalny, "Analiza FOR" 2012, nr 6.
 • Jarociński M., Strategie rynku pracy w wybranych krajach, "Studia i Analizy", nr 194, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE,Warszawa 1999.
 • Kotowska I.E., Matysiak A., Styrc M. i in., (w:) Second European Quality of Life Survey Family life and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 • Kozak M.W., Polska polityka spójności - wyzwania, (w:) Pancer-Cybulska E., Szostak E. (red.), Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy, "Prace Naukowe" nr 227, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Kryńska E., Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy - aspekty gospodarcze, Biuletyn nr 55, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2008.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
 • Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • Założenia polityki ludnościowej 2012, Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.