Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 3 (145) | 201-211
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania peletów wytworzonych ze słomy pszennej i jęczmiennej na rynku energii cieplnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibilities of use of the pellets made of wheat and barley straw on the heat energy market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania produktów ubocznych sektora rolniczego w postaci słomy pszennej i jęczmiennej do celów energetycznych. Wytworzono pelet z pozyskanej biomasy, a następnie określono właściwości fizyko-chemiczne w postaci ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości popiołu. Przeprowadzone badania wskazały, że istotnymi parametrami w procesie peletowania są: wilgotność i długość sieczki materiału. Dla słomy pszennej i jęczmiennej optymalną wilgotność do procesu zagęszczania w formę peletu określono na 14%. Optymalna długość sieczki do tego procesu powinna mieścić się w zakresie 3-8 mm. Analiza ciepła spalania i wartości opałowej wykazała dobre właściwości energetyczne badanej biomasy. Dla słomy pszennej ciepło spalania wynosiło 17,14 MJ·kg-1, a wartość opałowa 15,76 MJ·kg-1, zaś dla słomy jęczmiennej wartości te wynosiły odpowiednio 16,40 MJ kg-1 i 15,00 MJ·kg-1.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents possibilities of using wheat straw and barley straw as wastes of agricultural sector for energy purposes. Pellet was produced from the obtained biomass and physical and chemical properties in the form of heat of combustion, calorific value and ash content were determined. The study showed that important parameters in the process of pelleting are as follows: the length of chaff of the material and its moisture content level. For wheat straw and barley straw the optimal length of the chaff indicated was in the range of 3-8 mm. The optimum value of moisture content for this process should be 14%. Analysis of the heat of combustion and calorific value showed good energy properties of the researched biomass. For wheat straw the heat of combustion was 17.14 MJ kg-1 and the calorific value was 15.76 MJ kg-1, whereas, for barley straw, these values were respectively 16.40 MJ kg-1, while the calorific value was 15.00 MJ kg-1.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
201-211
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Burczyk, H. (2012). Biomasa z roślin jednorocznych dla energetyki zawodowej. Czysta Energia, 2(126), 30-32.
 • Denisiuk, W. (2008). Słoma-potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23-30.
 • Grzybek, A. (2004). Potencjał biomasy możliwej do wykorzystania na produkcję peletu. Czysta Energia, 6, 24-25.
 • Kotowicz, J.; Bartela, Ł. (2007). Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii. Rynek Energii, 6, 22-28.
 • Kowalik, P. (2003). Pelety z biomasy-paliwo przyszłości. Agroenergetyka, 1, 36-37.
 • Laskowski, J.; Skonecki, S. (1998). Ocena porównawcza parametrów procesów aglomerowania materiałów biologicznych. Inżynieria Rolnicza, 2(3), 45-54.
 • Niedziółka, I.; Szpryngiel, M.; Żak, W. (2012). Ocena jakości peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 231-240.
 • Obidziński, S.; Hejft, R. (2007). Wpływ parametrów aparaturowo-procesowych na wartości nacisków zagęszczających w procesie granulowania pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 313-319.
 • Thek, G.; Obernberger, I. (2004). Wood pellet production costs under Austrian and in comparison to Swedish framework conditions. Biomass and Bioenergy, 27, 671-693.
 • Wawrzosek, J.; Piekarski, W. (2006). Model of CO emission level of exhaust gases in tractor engines fed with biofuels. International Agrophysics, 20(4), 353-358.
 • Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • PKN-CEN/TS 14588:2005. Biopaliwa stałe. Terminologia, definicje i określenia.
 • PN-G-04511:1980. Paliwa stałe. Oznaczenie zawartości wilgoci.
 • PN-G-04512:1980. Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu metodą wagową.
 • PN-G-04513:1981. Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.
 • PN-Z-15008-02:1993. Odpady komunalne stałe. Badania właściwości paliwowych. Oznaczanie wilgotności całkowitej.
 • PN-ISO 1928:2002. Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336665
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.