Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 117-127
Tytuł artykułu

Podstawy ontologiczne i epistemologiczne badań nad turystyką

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ontological and Epistemological Grounds for Tourism Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono refleksje na temat podstaw ontologicznych i epistemologicznych badań nad turystyką, które stanowią istotną część ich charakterystyki metodologicznej. Wydaje się bowiem, że szczególnie w tym zakresie studiów nad turystyką panuje znaczny regres zarówno w kraju, jak i za granicą. Autor artykułu proponuje uporządkowany na gruncie teoretycznym program badań nad turystyką. Jako punkt wyjścia uwzględniono w nim podejście ontologiczne, w którym postuluje się poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące istoty turystyki. W dalszej kolejności zaproponowano przyjęcie perspektywy epistemologicznej dotyczącej możliwości i kierunków naukowego poznania turystyki - w zakresie określonym na poziomie ontologicznym. Epistemologiczna refleksja nad turystyką powinna z kolei ułatwić przejście do problematyki metodologii badań nad tą dziedziną. Uznano bowiem, że w tym obszarze pozostaje szczególnie wiele do zrobienia. W dotychczasowych badaniach naukowcy posługują się często metodami zapożyczonymi z innych dyscyplin, przy jednoczesnym braku bardziej zdecydowanych prób ich integracji.(abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author presented his reflexions on the ontological and epistemological grounds for tourism research, which are an important part of their methodological characteristics. It seems that particularly in this field of studies on tourism there prevails a significant regress both in Poland and abroad. The author proposes an arranged on the theoretical grounds programme of research of tourism. As a starting point there is taken into account in it the ontological approach where there is postulated search of an answer to the basic question concerning the essence of tourism. Later on, he proposed adoption of the epistemological perspective concerning the possibilities and directions of scientific cognition of tourism - in the scope determined at the ontological level. The epistemological reflexion about tourism should, in turn, ease the shift to problems of the methodology of research of this domain. It is considered that there is much to do in this area. In the so far carried out research, scientists have been often using the methods borrowed from other disciplines, with a simultaneous lack of more definite attempts to integrate them.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117-127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Bibliografia
 • Bunge M. (1983), Treatise in Basic Philosophy, "Epistemology and Methodology II: Understanding the World", Vol. 6, Dordrecht, Reidel.
 • Butowski L. (2011), Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny), "Turyzm", nr 21(1-2).
 • Butowski L. (red.) (2013), Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa.
 • Butowski L. (2014), Uwarunkowania ontologiczne i epistemologiczne badań nad turystyką, "Turystyka i Rekreacja", tom II, nr 1.
 • Chojnicki Z. (2005), Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, "Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy", t. 3, seria: "Turystyka i Rekreacja", nr 2.
 • Gołembski G. (red.) (2003), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupa J., Biliński J. (red.) (2006), Turystyka w badaniach naukowych: prace przyrodnicze i humanistyczne, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Kuciński K. (red.) (2010), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Lipiec J. (2008), Filozofia turystyki, (w:) Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Liszewski S. (2010), Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), "Turyzm", nr 2.
 • Maciołek R. (2002), Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy", nr 2.
 • Nowakowska A., Przydział M. (red.) (2006), Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Winiarski R. (red.) (2008), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Winiarski R., Alejziak W. (red.) (2005), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336617
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.