Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku | 321-332
Tytuł artykułu

Transfer innowacji z nauki do biznesu w formie klastra na przykładzie Nutribiomed

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Nutribiomed Cluster as an Example of a Transfer of Innovation from Science to Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od roku 2005 uczelnie wyższe zobowiązane są do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Komercjalizacja efektów tych badań może nastąpić w sposób sformalizowany na drodze utworzenia spółki celowej, powstania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości czy centrów transferu technologii. Może również mieć charakter mniej sformalizowany i następować poprzez konsorcjum podmiotów, które współpracują na podstawie zawartej umowy. Przedstawiony w artykule Klaster Nutribiomed jest przykładem konsorcjum zrzeszającym wrocławskie ośrodki akademickie oraz firmy, w którym z dużym powodzeniem realizowane są projekty z dziedziny biotechnologii i biomedycyny.(abstrakt oryginalny)
EN
Since 2005, universities and colleges in Poland have been obliged to cooperate with both economic and public units in scientific research and economic development. The commercialisation of the effects of this cooperation can be formalized in a partnership, a resourcefulness mine or a center of the transfer of technology (TOT). It can also adopt a much less formalized form of a consortium based on an individual contract. The Nutribiomed Cluster presented in this article is an example of a consortium of academic centers and renowned companies in the city of Wroclaw. The Cluster successfully carries out projects in the areas of biotechnology and biomedicine.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce 2010. Klaster Nutribiomed - Raport dedykowany, Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting SA, PARP, Warszawa 2010.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Głodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Warszawa 2011.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/ Eurostat, Paris 2005.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Principles of Economics. An Introductory Valumne, 8th ed, The McMillan Press, London 1920.
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań - Łódź - Wrocław - Warszawa 2010.
 • Tarnowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96, poz. 615.
 • W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, KOM(2008) 652, Bruksela, dnia 5.11.2008.
 • http://www.nutribiomed.pl [10.11.2013].
 • http://www.technologpark.pl [10.11.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336551
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.