Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 | nr 1 | 75-90
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne miastem w obszarze konkurencyjności - wybrane studia przypadków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Management of the City in the Area of Competitiveness -Selected Case Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu i systematyzacji pojęć związanych z nowymi obszarami zarządzania strategicznego miastem. W szczególności skupiono się na współczesnych możliwościach podnoszenia potencjału konkurencyjnego danego obszaru za sprawą zarządzania strategicznego. Zasadniczy cel opracowania wymaga osiągnięcia celów szczegółowych, wśród których wyróżniono cele poznawcze: przedstawienie zagadnień teoretycznych i ewolucji zarządzania strategicznego miastem, zaprezentowanie nowych obszarów zarządzania strategicznego - ukierunkowanych na podnoszenie potencjału konkurencyjnego miast, analiza współczesnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania strategii rozwojowych. (fragment tekstu)
EN
The new area of strategic management use is creating a competitive advantage for cities that concentrate on identifying long-term development trends of improvement in economic, social and spatial area. The paper analyzes the strategic management in three cities focused on creating competitive advantage. The case studies present best practices for long-term planning that can become the inspiration for the efficient operation in the unit of local government. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
75-90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Audretsch D.B. (red.), Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Cheltenham, Great Britain 2006.
 • Baclija I., Reconceptualisation of urban management: evidence from Eu cities, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, vol. 8, 2013.
 • Barcelona Visio 2020. A strategic proposal, 2010, strategiczny plan metropolitalny Barcelony, http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2011/07/PEMB-202 0-angles-WEB.pdf (dostęp: 8.06.2014).
 • Begg I., Cities and competitiveness, Urban Studies, vol. 36, 1999.
 • Bontje M., Musterd S., Pelzer P., Inventive City-Region: Creative Knowledge Strategies for European City-Regions, Ashgate Publishing Group, London, strona internetowa Departamentu Promocji Gospodarczej, Barcelona Growth, 2011, http://w42.bcn.cat/web/en/Qui-som/index.jsp (dostęp: 22.06.2014).
 • Bryson J.M., Strategic planning for public and nonprofit organizations, Jossey-Bass. A Wiley Imprint, San Francisco 2014.
 • Cheema S.G., The Challenge of Urban Management: Some Issues, in: S.G. Cheema, S.E. Ward (red.), Urban Management Policies and Innovations in Developing Countries, London Praeger Westport 1993.
 • Dijk M.P., Meer J., Borg J., From urban systems to sustainable competitive metropolitan regions, Erasmus University, Rotterdam 2013.
 • Dolnicar S., Grabler K., Applying City Perception Analysis for Destination Positioning Decisions, University of Wollongong Papers 2004.
 • Domański R., The competitiveness of regions in the Polish and European perspective, Studia Regionalia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Duffy H., Competitive cities: succeeding in the global economy, Spon, London 1995.
 • European Commission, Cities of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward, Directorat General for Regional Policy, 2011, http://ec.europa.eu/regional _policy/index_en.htm (dostęp: 25.06.2014).
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Gordon I.R., Cheshire P.C., Locational Advantage and the Lessons of Territorial Competition in Europe - Paper prepared for the International Workshop on Theories of Regional Development: Lessons for Policies of Regional Economic Renewal and Growth, Sweden 1998.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, 2000.
 • Greater Manchester Strategy. Stronger Together, Association of Greater Manchester Authorities, 2013, http://www.agma.gov.uk/cms_media/files/gm_strat-egy_stronger_together_full_report2.pdf (dostęp: 2.07.2014).
 • Hot Spots 2025 Benchmarking the future competitiveness of cities - A report from the Economist Intelligence Unit, 2013, http://www.citigroup.com/citi/citi-forcities/pdfs/hotspots2025.pdf (dostęp: 20.06.2014).
 • Jensen-Butler C., Schacher A., Weesep J., European Cities in Competition, Aldershot: Avebury, England 1997.
 • Kostiainen J., Urban Economic Development Policy in the Network Society, Acta Elec-tronica Universitatis Tamperensis, 2002 http://tampub.uta.fi/bitstream/han-dle/10024/67228/951-44-5429-4.pdf?sequence=1 (dostęp: 14.06.2014).
 • Kożuch B., Publiczne zarządzanie strategiczne. Zasady i metody, w: B. Kożuch, C. Kochalski (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, AE, Wrocław 2007.
 • Lea J.P., Courtney J.M. (red.), Cities in Conflict: Studies in the Planning and Management of Asian Cities, The World Bank, Washington 1985, http://documents.worldbank.org/curated/en/1985/05/439875/cities-conflict-stud-ies-planning-management-asian-cities (dostęp: 12.05.2014).
 • Lever W., Competition within the European urban system, Urban Studies, vol. 30, 1993.
 • Malecki E.J., Jockeying for Position: What It Means and Why It Matters to Regional Development Policy When Places Compete, Regional Studies, vol. 38, 2004, http://www.paca-online.org/cop/docs/Malecki_-_Competition_among_regions.pdf (dostęp: 4.05.2014).
 • Matusiak M., Rola planowania strategicznego w rozwoju regionu oraz procesy tworzenia i wdrażania strategii rozwoju województwa, prezentacja z wystąpienia dla Zarządu Województwa Opolskiego 2011.
 • Matusiak M., Planowanie strategiczne dla obszarów metropolitarnych - definicje, trendy i wyzwania rozwojowe, w: T. Kaczmarek (red.), Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miasta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, "Samorząd Terytorialny", nr 7/8, Warszawa 2005.
 • Mikuła Ł., Strategia obszaru metropolitalnego Manchesteru, w: T. Kaczmarek (red.), Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 • Moretti E., Are cities the new growth escalator, The World Bank Sustainable Development Network Policy Research Working Paper nr. 6881, 2013.
 • Moulaert F., Mehmood A., Spaces of social innovation, w: A. Pike, A. Rodriques-Pose, J. Tomaney (red.), Handbook of Local and Regional Development, London and New York Routledge 2011.
 • Olsena J.B., Eadie D.C, The Game Plan: Governance with Foresight, Council of State Planning Agencies, Washington 1982.
 • Rughase O.G., Identity and Strategy, Edward Elgar Publishing, Great Britain 2006.
 • Sampat A., City Brand Barometer, Saffron Consultants, 2014, http://saffron-consultants.com/views/city brand-barometer (dostęp: 29.06.2014).
 • Storper M., The Regional World, Guilford Press, New York 1997.
 • Szczech-Pietkiewicz E., Miasto konkurencyjne jako koncepcja i jej realizacja w Polsce, Studia Humanistyczne AGH, t. 12/4, 2013, http://journals.agh.edu.pl/hu-man/article/view/957/760 (dostęp: 14.06.2014).
 • Territorial futures. Spatial scenarios for Europe, ESPON, 2013 http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Tools_Resources/General/Espon_Scenarios_2.pdf [dostęp: 29.06.2014].
 • Turok I., Cities, Regions, and Competitiveness, Regional Studies, vol. 38, 2004.
 • Young R.D., Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector, University of South Carolina, Institute for Public Service and Policy Research, South Carolina 2003.
 • Strony internetowe:
 • American Planning Association, www.planning.org (dostęp: 22.05.2014).
 • Association of Greater Manchester Authorities, www.agma.gov.uk (dostęp: 29.06.2014).
 • Barcelona Growth, www.w42.bcn.cat (dostęp: 23.06.2014).
 • BCN/Open Challenge, www.bcnopenchallenge.org (dostęp: 23.06.2014).
 • Manchester Digital Development Agency, www.manchesterdda.com (dostęp: 05.07.2014).
 • Manchester Knowledge Capital, www.manchesterknowledge.com (dostęp: 05.07.2014).
 • "22@Barcelona", www.22barcelona.com (dostęp: 23.06.2014).
 • Strategy Committee of PEMB, www.pemb.cat (dostęp: 22.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336541
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.