Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku | 211-235
Tytuł artykułu

Sytuacje rynkowe a innowacje w rachunkowości zarządczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Market Situations and Management Accounting Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa koncepcja rachunkowości zarządczej zostanie uznana za innowację, jeżeli przyniesie sukces finansowy po wdrożeniu. Dla popytu większego od zdolności produkcyjnych osiągnięcie sukcesu finansowego umożliwia zastosowanie TOC (teoria ograniczeń - Theory of Constraints - TOC) do określenia optymalnego portfela produktów i ABC jako koncepcji zarządzania zasobami niewykorzystanymi (rachunek kosztów działań jako koncepcja zarządzania zasobami - Activity-Based Costing Resource Management - ABC RM), traktowanymi jako rezerwy zasobów do wykorzystania produktywnego. Dla popytu mniejszego od zdolności produkcyjnych warunki do osiągnięcia sukcesu finansowego tworzy określenie rentowności produktów za pomocą ABC jako rachunku kosztów (rachunek kosztów działań jako rachunek kosztów - Activity-Based Costing as Cost Accoucting - ABC CA), wykrycie marnotrawstwa zasobów przez ABC RM oraz sprawdzenie, czy są spełnione kryteria akceptacji wdrożenia produktu przynoszącego stratę, opracowane za pomocą równocześnie ABC CA i RM. W warunkach planowanych zdolności produkcyjnych, nie większych od prognozowanego popytu, zastosowanie TC (rachunek kosztów docelowych - Target Costing - TC) umożliwia podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego produktu, w zależności od tego, czy spełnione są warunki sukcesu finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
New concept of management accounting is considered to be an innovation if it brings financial success after its implementation. The use of TOC to determine the optimal product mix and ABC as unused resource management concept (ABC RM ), treated as a resource of reserves to be utilized productively allows to achieve financial success owing to their implementation for demand greater than production capacity. Product profitability determination by ABC as a costing (ABC RK), detection of resource wastage by ABC RM, and ascertainment that the acceptance criteria of productat a loss implementation are fulfilled and developed by simultaneously ABC RK and RM create conditions for financial success for the demand smaller than the capacity. For a planned production capacity which is no greater than the forecast demand, the use of TC enables the decision to implement a new product depending on whether the conditions for financial success are satisfied.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Abernethy M.A., Bouwens J., Determinants of accounting innovation implementation, , Abacus", październik 2005, t. 41, z. 3.
 • Alcouffe S., Berland N., Levant Y., Actor-networks and the diffusion of management accounting innovations: A comparative study, "Management Accounting Research", marzec 2008, t. 19, z. 1.
 • Askarany D., Yasdifar H., A Comparative Investigation into the Diffusion of Management Accounting Innovations in the UK, Australia and New Zealand, "Research Executives Summaries Series" 2010, t. 5, nr 9.
 • Ax C., Bjornenak T., Bundling and diffusion of management accounting innovations - the case of the balanced score cardin Sweden, 2005, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19279 [8.10.2013].
 • Cooper R., Kaplan R.S., Profit Priorities from Activity-Based Costing, "Harvard Business Reviev", marzec-czerwiec 1991.
 • Corbett T., Throughput Accounting, The North River Press, Great Barrington 1998.
 • Goldratt E.M., The Haystack Syndrome. Sifting Information Out of The Data Ocean, North River Press, Great Barrington 1990.
 • Goldratt E.M., What is this thing called Theory of Constraints and how should it be implemented?, The North River Press, Great Barrington 1990.
 • Kaplan R.S., The Competitive Advantage of Management Accounting, "Journal of Management Accounting Research" 2006.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 • Luecke R., Katz R., Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press, Boston, MA 2003.
 • Mckeown M., The Truth about Innovation, Pearson Prentice Hall, New York 2008.
 • Mielcarek J., Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie analizy inwestycji w rolnictwie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 97, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
 • Mielcarek J., Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints and its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington 1995.
 • Smith D., The Measurement Nightmare. How the Theory of Constraints Can Resolve Conflicting Strategies, Policies, and Measures, St. Lucie Press, New York 2000.
 • Wnuk-Pel T., Diffusion of Management Accounting Innovations in Non-manufacturing Firms - the Case of ABC, "Social Sciences" 2010, nr 1 (67).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336535
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.