Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 24-30
Tytuł artykułu

Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce : analiza krytyczna

Autorzy
Warianty tytułu
The Strategy of Modernization of Justice Area in Poland : Critical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano analizy strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w aspekcie możliwości jej realizacji w praktyce przez sądy powszechne. W pierwszej części opisano istotę i sposoby formułowania strategii w jednostkach non-profit. W dalszej kolejności omówiono kluczowe elementy strategii dla podmiotów przestrzeni sprawiedliwości z wyodrębnieniem części dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie zamyka analiza możliwości praktycznych wdrożenia i realizacji przyjętej strategii przez jednostki sądownictwa powszechnego. W artykule wskazano, że skuteczna strategia powinna być precyzyjnym planem działania i zarekomendowano wykorzystanie systemu kontroli zarządczej jako narzędzia planowania i monitorowania realizacji zadań o charakterze strategicznym i operacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the strategy to modernize the area of justice in terms of the possibility of its implementation by the courts. The first part describes the nature and methods of formulating the strategy in non-profit entities. In further part, it discusses the key elements of the strategy for the area of justice entities with a separate section on the judiciary. This discourse closes up with the analysis of the possibilities of practical implementation and the strategy adopted by the units of common courts. The article indicates that an effective strategy should be precise plan of action and recommended the use of management control system as a tool for planning and monitoring the implementation of the tasks of a strategic and operational level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24-30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BRYSON J.M., A Strategic Planning Process for Public and Non Profit Organizations, "Long Range Planning" 1988, Vol. 21.
 • [2] CHANDLER A., Strategy and Structure. Chapters in History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge 1962.
 • [3] DRUCKER P. F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes Sp. z O.O., Warszawa 2009.
 • [4] HATTEN M.L., Strategic Planning Network in Not for Profit Organizations, "Strategic Management Journal" 1982, Vol. 3.
 • [5] KOCH R., Strategia. Jak opracować i wprowadzać w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • [6] Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość, Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 г., poz. 107.
 • [7] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm. Art. 45.
 • [8] KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.
 • [9] NORTON D., KAPLAN R., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 • [10] OBŁÓJ K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z dnia 23 stycznia 2014 г., poz. 119.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. z dnia 31 grudnia 2011, poz. 1766.
 • [13] SIEMASZKO A., Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
 • [14] STEINER G., MINER J., GRAY E., Management Policy and Strategy, Vol. 3, Macmillan Publ., New York 1986.
 • [15] Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/download,2680,0.html, data dostępu 17.12.2014 r.
 • [16] Strategia Sprawne Państwo 2020, http://monitorpolski.gov.pl/ mp/2013/136/M2013000013601.pdf, data dostępu 17.12.2014 r.
 • [17] Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii Sprawne Państwo 2020, M.P. z 2013 г., poz. 136.
 • [18] Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, M. P. z 2013 r., poz. 121.
 • [19] Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M. P. z 2012 г., poz. 882.
 • [20] Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 743.
 • [21] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2013 г., poz. 427 ze zm., Art. 8.
 • [22] WINCZOREK P., Nauka o państwie, Wyd. LIBER, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.