Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 4-10
Tytuł artykułu

Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
Verification of an Integrated Model of the Competitiveness of Enterprises : the Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule dokonano powtórnej weryfikacji zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa, zaprezentowanego w poprzednich publikacjach autorów na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2014 w ramach projektu Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W oparciu o dane zgromadzone w ramach Barometru w roku 2013 autorzy w poprzedniej publikacji przedstawili wyniki oraz wnioski dotyczące korelacji pomiędzy potencjałem konkurencyjnym, strategią konkurencji i przewagą konkurencyjną. Został również szczegółowo opisany zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule autorzy powtórnie weryfikują związki pomiędzy wyżej wymienionymi trzema elementami modelu oraz pomiędzy pozostałymi elementami, jakimi są pozycja konkurencyjna i platforma konkurencji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this particular article the re-verification of an integrated model of competitiveness of the company is presented which was also shown in previous publications of the authors on the basis of research which were conducted in 2014 as a part of the Competitiveness of Enterprises Barometer. Based on the given data which were collected in the Barometer in 2013, the authors in a previous publication presented the results and conclusions concerning the correlation between the ability of competitive strategy, competition and competitive advantage. Moreover, there was also described in details the integrated model of competitiveness of enterprises. In this following article, the authors re-verify the relationships between the above mentioned three elements of the model and between other components, which are competitive position and platform competition. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4-10
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] BIEŃ W., DOBIEGAŁA-KORONA В., DUCZKOWSKA -PIASECKA M., KASIEWICZ S.; PIERŚCIONEK Z., Skuteczne strategie, Wyd. СІМ, Warszawa 1997.
 • [2] EUROPEAN COMISSION, Helping Firm Growth, European Competitiveness Report, 2014.
 • [3] FLAK O., A Method of Estimating the Determinant of Enterprise Competitiveness, [w:] NALEPKA A., UJWARY-GIL A. (red.), Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers' Demands, Wyższa Szkota Biznesu, Nowy Sącz 2014.
 • [4] FLAK O., GŁÓD G., Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 1 (2).
 • [5] FLAK O., GŁÓD G., Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] KOS B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne nr 187/14, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014(1).
 • [6] FLAK O., GŁÓD G., Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa 2012.
 • [7] FLAK O., GŁÓD G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, modele, definicje, Wyd. AE Katowice, Katowice 2009.
 • [8] GUZMAN G.M., GUTIERREZ J.S., CORTES J., RAMIREZ R.G., Measuring the Competitiveness Level in Furniture SME of Spain, "International Journal of Economics and Management Sciences" 2012, Vol. 1, No. 11.
 • [9] KMIECIAK R., Wpływ otoczenia na funkcjonowanie śląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2013, Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 64.
 • [10] KRZESAJ M., Badanie poziomu konkurencyjności podmiotów w biznesie internetowym, Studia Ekonomiczne nr 156/13, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • [11] KUSA R., Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Ekonomia Menedżerska" 2008, Nr 3.
 • [12] LALINSKY Т., Competitiveness Factors of Slovak Companies, Narodna banka Slovenska, Bratysława 2008.
 • [13] LUBOMSKA-KALISZ J., Wpływ składników potencjału konkurencyjności na konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34/2013, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 • [14] NJERI K.L., THUO A., Factors Influencing Sustainable Competitive Advantage Among Cut Flower Companies, "International Journal of Current Business and Social Sciences" 2014, Vol. 1.
 • [15] OLSZEWSKA В., PIWONI-KRZESZOWSKA E., Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] OLESIŃSKI Z., SZPLIT A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • [16] PIERŚCIONEK Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 • [17] RADOMSKA E., Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce, "Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe" 2012, nr 3-4.
 • [18] ROSE R" ABDULLAH H., ISMAD A., A Review on the Relationship between Organizational Resources, Competitive Advantage and Performance, "The Journal of International Social Research" Spring, 2010, Vol. 3/11.
 • [19] WIĘCEK-JANKA E., KUJAWIŃSKA A., Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 595(55), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • [20] ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA A., Ocena konkurencyjności małych firm budowlanych regionu łódzkiego, [w:] LACHIEWICZ S., MATEJUN M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Monografie Politechniki Łódzkie], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336393
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.