Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 4 | 121-139
Tytuł artykułu

Przekaz wartości w tekście przewodnika turystycznego

Warianty tytułu
Transmission of Values in the Text of the Tourism Guidebook
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje teoretyczne wprowadzenie do aksjologicznej, tekstowej analizy przewodników turystycznych. Przewodnik stanowi ważny składnik systemu turystycznego, jednak nie doczekał się jak dotąd kompleksowej analizy. Pośredniczy on w kształtowaniu relacji pomiędzy turystą a gospodarzem, naturą i dziedzictwem kulturowym, kreuje wizerunek miejsca odwiedzanego. Pomimo lego. iż jest źródłem wiedzy na temat innej kultury, przedstawia konstruowaną przez autorów jej reprezentację i przyczynia się także do rozpowszechniania stereotypów. Celem artykułu jest po pierwsze ukazanie historycznej ewolucji gatunku i charakterystyka jego współczesnych odmian; po drugie wprowadzenie do analizy języka wartości; wreszcie po trzecie refleksja nad rolą przewodników turystycznych w komunikacji międzykulturowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a theoretical framework for an axiological, textual analysis of the guidebooks. The guidebook is an important but little analyzed component in the tourism system. It mediates the relationship between tourist and host, nature and heritage, creates the "image" of the destination. Although it is a source of knowledge about other culture, the guidebook presents a constructed representation of it, and also spreads the stereotypes. The paper has three purposes: first, to show the historic development of the guidebooks and to characterize the modern ones; second, to examine the language of the guidebook, especially its axiological dimension; and the third, to deliberate on the role of the guidebook in the intercultural communication. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bhattacharyya D.P., Mediating India. An Analysis of a Guidebook, "Annals of Tourism Research" 1997, nr 24.
 • Bieńczyk G.. Krajoznawstwo i jego związki z tuystyką. Warszawa 2003.
 • Chlebda W., Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, w: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Język i kultura. Tom 12, red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński, Wrocław 1998.
 • Dann G., Writing out the Tourist in Space and Time, "Annals of Tourism Research": 1999, nr 26.
 • Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa 1998.
 • Haman A., Książka turystyczna w Polsce 1999, "Magazyn Literacki" 1999, nr 6/7.
 • Handke R., Komunikacja aksjologiczna - nośniki wartości w dziele literackim, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata (Podręcznik), Lódź 2002.
 • Kolbuszewski J., Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992.
 • Pilotaż wycieczek zagranicznych, red. Z. Kruczek, Kraków 1996.
 • Kruczek Z., Metodyka krajoznawstwa. Wydawnictwo Skryptowe Nr 37, Kraków 1997
 • Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja, "Folia Turistica", AWF Kraków 2002.
 • Lipiec J., Świat wartości, Kraków 2001.
 • Lipiec J., U podstaw teorii turystyki, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2002, nr 1.
 • Lubocha-Kruglik J., Językowe środki perswazji, w: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia, red. H. Fontański, Katowice 2001.
 • "Magazyn Literacki" 1999, nr 6/7.
 • Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984.
 • Miczka E., Prototyp w lingwistyce tekstu, w: Mowy piękno wielorakie, Katowice 2000.
 • Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Kraków 1999.
 • Moscardo G., Mindful Visitors. Heritage and Tourism, "Annals of Tourism Research" 1996, nr 23.
 • Nauki o turystyce. Stan aktualny - perspektywy rozwoju, red. R. Winiarski, Studia i Monografie Nr 7, AWF Kraków 1999.
 • Nowacki M., Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja - jako produkt turystyczny, "Problemy Turystyki" 1999, Nr 2.
 • Ostaszewska D., Przewodnik turystyczny: z badań nad modelem i jego przeobrażeniami, w: Mowy piękno wielorakie, Katowice 2000.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Tom 34, red. H. Zgólkowa, Poznań 2001.
 • Puzynina J., Jak pracować nad językiem wartości, w: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, seria: Języka a kultura, Tom 2, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław 1991.
 • Puzynina J., Język wartości. Warszawa 1992.
 • Quasthoff U.M., Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, w: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Język i kultura. Tom 12, red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński, Wrocław 1998.
 • Słownik języka polskiego, Tom 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1994.
 • Ślusarczyk J., Historia turystyki, w: Nauki o turystyce... 1999.
 • Traba R., Rozważania o magii miejsca i mitologizacji krajobrazu w Prusach Wschodnich, "Borussia" 2001, nr 24/25.
 • Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, seria: Języka kultura, Tom 2, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wroclaw 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.