Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 79-92
Tytuł artykułu

Ocena wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Creditworthiness of Insurance Companies in the Light of the Solvency II Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest próba opisania wpływu projektu Solvency II na ogólną ocenę zakładów ubezpieczeniowych. W artykule przedstawiono warunki rynkowe otaczające towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce, w szczególności przedstawiono warunki prawne, a także obligatoryjne warunki finansowe, które muszą spełniać towarzystwa posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Polski. Dokonano analizy projektu wypłacalności. Opisano relacje między aktywami zakładu ubezpieczeń i jego zobowiązaniami oraz przedstawiono szczególną rolę Komisji Nadzoru Finansowego w określaniu, czy zakład ubezpieczeń jest wypłacalny, czy też nie. W artykule opisano zasady działania systemu Solvency I, który opierał się na założeniu posiadania przez zakłady ubezpieczeniowe kapitałów własnych w proporcji do zgromadzonych rezerw technicznych lub składek przypisanych brutto albo wypłaconych odszkodowań. W sposób szczegółowy opisano wprowadzony w maju 2009 roku projekt Solvency II. Określono, że do oceny wypłacalności w Solvency II uwzględniane jest całkowite ryzyko działalności towarzystwa. Ocena całkowita ryzyka, oprócz podstawowych parametrów ilościowych, obejmuje także elementy jakościowe indywidualnego zarządzania ryzykiem oraz zakłada większą przejrzystość w odniesieniu do działań zakładu ubezpieczeniowego. Efektem wprowadzanych zmian ma być umożliwienie oceny wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych przez beneficjentów ich usług. Artykuł ma charakter metodologiczny.(abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is an attempt to describe impact of the Solvency II project on the overall assessment of insurance companies. In his article, the author presented the market conditions surrounding insurance companies operating in Poland; in particular, he presented the legal terms and conditions as well as the obligatory financial terms to be met by insurance companies vested with the permit to carry their activity in the territory of Poland. He varied out an analysis of the solvency project, described relationships between insurance company's assets and its liabilities as well as presented a specific role of the Financial Supervision Authority in determining whether the insurance company is solvent or not. In his article, the author described the principles of activities carried out by the Solvency I system which was based on the assumption of holding by insurance companies equities in the proportion to the accumulated technical reserves or gross written premiums or damages paid. He described in details the introduced in May 2009 Solvency II project. It is determined that for the purpose of evaluation of solvency in the Solvency II scheme there should be taken into account the entire risk of company's activities. An overall assessment of the risk, apart from the basic quantitative parameters, also covers qualitative elements of an individual risk management as well as assumes a greater transparency related to activities carried out by the insurance company. An effect of the changes being introduced is to enable to assess creditworthiness of insurance companies by beneficiaries of their services. The article is of the methodological nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79-92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bijak W. (2003), Zewnętrzna ocena zakładu ubezpieczeń, (w:) Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom 3, Poltext, Warszawa.
 • Bijak W. (2009), Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, SGH, Warszawa.
 • Gąsiorkiewicz L. (2009), Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gołębiewski D. (2010), Audyt ubezpieczeniowy. Praktyczne metody analizy ryzyka, Poltext, Warszawa.
 • Jaworski W. (2002), Rating ubezpieczeniowy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Jęksa Z. (2001), Jak wstępnie ocenić kondycję ubezpieczyciela, "Prawo i Gospodarka", nr 12.
 • Kowalewski E., Sangowski T. (2004), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Biblioteka Sejmowa, Warszawa.
 • Łazowski J. (1934), Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa.
 • Małek A. (2011), Reasekuracja, Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa.
 • Michalski T. (red.) (2004), Ubezpieczenia gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa.
 • Monkiewicz M. (2012), Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej, Poltext, Warszawa.
 • Mrozowska B., Wnęk A. (2004), Regulacje prawne w zakresie swobody świadczenia usług - wybrane aspekty, "Prawo Asekuracyjne".
 • Ronka-Chmielowiec W. (2002), Ubezpieczenia, rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (2003), Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ronka-Chmielowiec, Jajuga K. (red.) (2005), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sangowski T. (red.) (2005), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336265
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.