Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 173-191
Tytuł artykułu

Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność sprawozdawczości segmentów na przykładzie największych spółek europejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of IFRS 8 on Segment Reporting Usefulness in the Largest European Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu zmiany w regulacjach rachunkowości - zastąpienie MSR 14 przez MSSF 8 - na sposób sporządzania sprawozdania według segmentów przez największe spółki z Polski i innych krajów europejskich oraz na przydatność sprawozdań finansowych dla ich użytkowników. Dla osiągnięcia celu artykułu zostały zrealizowane badania literaturowe oraz empiryczne badania porównawcze. Badania empiryczne objęły 355 podmiotów z 15 krajów, przy czym dane z 14 krajów pochodziły z danych wtórnych (badań Nichols i współpracowniczek, 2012), a dane dla podmiotów z Polski zostały zebrane przez autora. Wnioski z badania wskazują zarówno na pozytywne, jak i negatywne skutki wprowadzenia MSSF 8 z punktu widzenia przydatności sprawozdań finansowych dla użytkowników. W dużej części przypadków zaobserwowany został brak wyraźnego oddziaływania wdrożenia MSSF 8 na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i na ich przydatność dla użytkowników. Brak skutków oddziaływania wdrożenia MSSF 8 na sposób sporządzania sprawozdań finansowych jest szczególnie widoczny w dwóch aspektach. Po pierwsze, większość podmiotów nie zmieniła liczby ani sposobu wyodrębniania segmentów. Po drugie, nie zrealizowała się również obawa o zmniejszenie liczby wyodrębnianych segmentów geograficznych. Do skutków pozytywnych zmian w regulacjach należy zaliczyć efekty takie, jak zmniejszenie liczby podmiotów jednosegmentowych, zwiększenie liczby segmentów oraz możliwość spojrzenia na podmiot "oczami zarządu". Do negatywnych skutków należy zmniejszenie zakresu ujawnień zwłaszcza w przypadku zobowiązań segmentów oraz nakładów na zakup aktywów trwałych segmentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the impact of change in accounting regulations - the replacement of IAS 14 by IFRS 8 - on the form and content of segment reporting of the largest companies from Poland and other European countries and on its usefulness for users. In order to achieve the objective of the article, literature study and comparative empirical research were conducted. The empirical study covered 355 entities from 15 countries. Data for fourteen countries were taken from research carried out by Nichols et al. (2012), and data for Polish firms were collected by the author. Conclusions of the study indicate neutral, positive and negative effects of the introduction of IFRS 8 on financial statements usefulness. In most cases was observed a lack of clear impact of the implementation of IFRS 8 on segment reports content and usefulness. Neutral consequences of the enforcement of the new standard for financial reporting are particularly evident in two respects. Firstly, most of the companies did not change the number or criteria of segment disclosure. Secondly, reduction in the scope of disclosure on geographical segments, envisaged by some IFRS 8 critics, did not materialize. Positive changes resulting from IFRS implementation include: reduction in the number of single segment entities, significant increase in the number of segments and possibility to see an entity through the eyes of management. The negative effect of the accounting regulation change is the reduction in the scope of disclosures - especially on segment liabilities and segment capital expenditures.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
173-191
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • ACCA (2008), Narrative Reporting: Analysts' Perceptions of its Value and Relevance, Research Report 104.
 • Behn B.K., Nichols N.B., Street D.L. (2002), The predictive ability of geographic segment disclosures by U.S. companies: SFAS no. 131 vs. SFAS no. 14, "Journal of International Accounting Research", vol. 1.
 • Berger P.G., Hann R.N., Piotroski J.D. (2003), The impact of SFAS no. 131 on information and monitoring, "Journal of Accounting Research", vol. 41 (2).
 • Bonham M. (ed.) (2006), MSSF w interpretacjach i przykładach, tom 9. LexisNexis, Warszawa.
 • Botosan C.A., Stanford M. (2005), Managers' motive to withhold segment disclosures and the effect of SFAS no. 131 on analysts' information environment, "Accounting Review", vol. 80 (3).
 • Collins D.W. (1975), SEC product line reporting and market efficiency, "Journal of Financial Economics", vol. 2 (June).
 • Crawford L., Ferguson J., Helliar C.V., Power D.M. (2014), Control over accounting standards within the European Union: the political controversy surrounding the adoption of IFRS 8, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 25, issues 4-5 (July).
 • Crawford L., Extance H., Helliar C., Power D. (2012), Operating Segments: the Usefulness of IFRS 8, ICAS, Edinburgh.
 • EFRAG (2013), The Role of Business Model in Financial Statements, Research Paper.
 • Ettredge M., Kwon S., Smith D., Zarowin P. (2005), The impact of SFAS no. 131 business segment data on the market's ability to anticipate future earnings, "Accounting Review", vol. 80 (3).
 • Ettredge M., Kwon S., Smith D. (2002), Competitive harm and companies' positions on SFAS no. 131, "Journal of Accounting, Auditing and Finance", vol. 17 (2).
 • Financial Accounting Policy Committee (1992), Financial reporting in the 1990s and beyond: an executive summary, "Financial Analysts Journal", vol. 48 (6).
 • Hayes R.M., Lundholm R. (1996), Segment reporting to the capital market in the presence of a competitor, "Journal of Accounting Research", vol. 34 (2).
 • Harris M. (1998), The association between competition and managers' business segment reporting decisions, "Journal of Accounting Research", vol. 36, no. 1 (Spring).
 • Herrmann D., Thomas W. (1996), Segment reporting in the European Union: analyzing the effects of country, size, industry, and exchange listing, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", vol. 5.
 • Hobgood G. (1971), Segment reporting in annual reports, "Financial Executive", August.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaruga A. (1994), Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości na świecie. Bariery i nowe problemy, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 28, SKwP, Warszawa, s. 32-49.
 • Jaruga A. (1991), Wprowadzenie do ponadnarodowych regulacji rachunkowości, "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Rewidentów", nr 2, SKwP, Warszawa, s. 3-13.
 • Jaruga A. (1972), Koszty pośrednie - przedsiębiorstwo przemysłowe. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa. Jaruga A. (red.) (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF / MSR) 2009: najnowsze zmiany, SKwP COSZ, Warszawa.
 • Jaruga A., Galassi G. (red.) (2001), Międzynarodowa rachunkowość porównawcza - Polska i Włochy, Absolwent, Łódź.
 • Kang H., Gray S.J. (2012), Segment reporting practices in Australia: has IFRS 8 made a difference?, "Australian Accounting Review", vol. 23, issue 3.
 • Kochanek R.F. (1974), Segmental financial reporting by diversified firms and security prices, "Accounting Review", April.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 133-142.
 • Michalak J. (2010), Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w świetle oczekiwań interesariuszy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (115), SKwP, Warszawa.
 • Nichols N.B., Street D.L. (2002), LOB and geographic segment disclosures: an analysis of the impact of IAS 14 revised, "Journal of International Accounting Auditing and Taxation", vol. 11 (2).
 • Nichols N.B., Street D.L., Gray S.J. (2000), Geographic segment disclosures in the United States: reporting practices enter a new era, "Journal of International Accounting Auditing & Taxation", vol. 9 (1).
 • Ronen J., Livnat J. (1981), Incentives for segment reporting, "Journal of Accounting Research", vol. 19 (2).
 • Sobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, RaFiB, Łódź.
 • Sojak S., Jankowska M. (2007), MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności, Difin, Warszawa.
 • Sojak S., Zimnicki T. (2008), Wartość dodana sprawozdań finansowych wynikająca z ujawnienia segmentów działalności według MSR 14, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46 (102), SKwP, Warszawa.
 • Stevens J. (1996), Applied multivariate statistics for social sciences, McGraw-Hill, Boston.
 • Street D., Nichols N., Gray S. (2000), Segment disclosures under SFAS no. 131: has business segment reporting improved?, "Accounting Horizons", vol. 14 (3).
 • Street D.L., Stanga K.G. (1989), The relevance of a segment cash flow statement in lending decisions: an empirical study, "Accounting and Business Research", vol. 19 (76).
 • Swaminathan S. (1991), The impact of SEC mandated segment data on price variability and divergence of beliefs, "Accounting Review", vol. 66 (1).
 • Świderska G.K., Karwowski M. (2006), Ujawnianie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 35 (91), SKwP, Warszawa.
 • Tse S. (1989), Attributes of industry, industry segment, and firm-specific information in security valuation, "Contemporary Accounting Research", vol. 5 (2).
 • Zimnicki T. (2008), Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności: na przykładzie grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", z. 38.
 • Heem G., Valenza P. (2010), An Analysis of Segment Disclosures under IAS 14 and IFRS 8, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1615430.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336097
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.