Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 4 | 97-114
Tytuł artykułu

Obwód Kaliningradzki w polityce rosyjsko-unijnej (wybrane aspekty)

Autorzy
Warianty tytułu
Kaliningrad in Russia-EU Relations (Chosen Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania wybranych aspektów dotyczących roli Obwodu Kaliningradzkiego w polityce rosyjsko-unijnej. Autor pisze o szansach na intensyfikację współpracy gospodarczej między Kaliningradem a Unią Europejską w kontekście geograficznych i politycznych uwarunkowań dotyczących Kaliningradu. Główną częścią pracy jest jednak prześledzenie rosyjsko-unijnego sporu dotyczącego kwestii tranzytu oraz problematyki wprowadzenia wiz. dla mieszkańców Kaliningradu. Treści przedstawione w artykule są oparte na oficjalnych stanowiskach obu podmiotów stosunków międzynarodowych prezentowanych w rodzimych mediach oraz w oficjalnych publikacjach władz Federacji i Unii Europejskiej, a także w opracowaniach naukowych oraz w polskich artykułach prasowych tyczących lej problematyki. Wbrew oczekiwaniom Federacji Rosyjskiej, nadbałtycka enklawa nie stała się dla Rosji przepustką do osiągnięcia znaczących sukcesów politycznych w negocjacjach z Unią. Autor podkreśla szansę na pozyskanie unijnych środków finansowych, które można przeznaczyć na rozwój gospodarczy tego regionu. Podsumowanie ukazuje również różnice w pojmowaniu roli i przyszłości Kaliningradu, widzianej oczyma samych Kaliningradczyków oraz Rosjan z "kontynentu". (abstrakt oryginalny)
EN
This article is the attempt to show the chosen issues of the role of Kaliningrad in the Russian-EU relations. The author of the article concentrates upon the possibilities of the intensification of the economic co-operation between Kaliningrad and the European Union in view of the specific economic and political conditions of Kaliningrad. The most important pan of the article is the analysis of the Russian-EU negotiations on the transit to and from Kaliningrad, and the problem of introducing the visa regime for the Kaliningrad residents. The author's considerations the article includes arc to a large extent based on first, the official standpoints of the both subjects of the international relations and secondly, those standpoints presented cither by the national and institutional media or in the official publications of the authorities. The considerations are also, in some degree, the result of analysing and selecting the commentaries of Russian and European experts who follow the events of the international political stage. Against the Russian Federation's expectations, Kaliningrad is not the best way to the important diplomatic success for Russia. The author has clearly underlined the possibility of getting the funds from the EU for Kaliningrad to develop economically. The summary of the article also shows the differences between Kaliningrad residents and Russian people from the "continent" in the comprehension of the role and the future of Kaliningrad. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualizacje encyklopedyczne, Kraje świata, Poznań 1996, cz.II,
 • Babajewa S., Grigoriewa J., Zaplombowany wagon, "Izwiestia", przedruk: "Gazeta Wyborcza" z 13 września 2002 r.
 • Borowska N., Kaliningradzka kolebka, "Gazeta Wyborcza" z 7-8 grudnia 2002 r.
 • Cichocki B., Jest szansa na prestiżowy kompromis w sprawie wiz, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2002/09/020905.htm
 • Communication from the Commission to the Council. Kaliningrad: Transit, Dokument COM(2002) 510 final, Commission of the European Communities, Brussels, 18 września 2002 r., Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl.
 • Dominik A., Karczmarska A., Ruszkowski J., Rosja i jej byle imperium, Katowice 1997.
 • Drozd J., Królewiec jako szczególny problem Środkowej Europy, "Polityka Wschodnia" 2000, nr 1.
 • EU-Russia Summit, Moscow, 17 May 2001 - Join Statement, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Rosji, opracowanie multimedialne, http://www.eur.ru/eng.
 • Grzymisławski Ł., Komar J.J., Tranzyt we Izach, "Gazeta Wyborcza" z 2 lipca 2003 r.
 • Hyndle J., Kutysz M., Dążenia Litwy, Łotwy i Estonii do integracji z NATO i UE a stosunki tych krajów z Rosją, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/prace/nr4/02.htm.
 • Intierwju Ministra Inostrannych dieł Rossiji I.S. Iwanowa "Rossijskoj Gazietie", opublikowannoje 24 ijunia 2002 goda pod zagolowkom "Obłast' wysokogo dawlenija", komunikat ministerstwa Spraw Zagranicznych FR, opracowanie multimedialne, http://www.ln.mid.ru/bl.nsf/218603db 65cac2d34325ac50038d63e/70d6f309c4b0f2a643256c0O0O322e...
 • Jewstigniejewa J., Woronina A., Z wizami i z wiaterkiem, "Wiedomosti", przedruk: "Gazeta Wyborcza" z 13 września 2002 r.
 • Kaliningrad a Czeczenia, "Gazeta Wyborcza" z 28 października 2002 r.
 • Kaliningrad, oficjalna strona Delegacji Komisji Europejskiej w Rosji, opracowanie multimedialne, http://www.eur.ru/eng/neweur/user_eng.php?func=coopspcc&id=30.
 • Komar J.J., Litwa okoniem, "Gazeta Wyborcza" z 5 września 2002 r.
 • Komar J.J., Litwa: w zasadzie akceptujemy, "Gazeta Wyborcza" z 19 września 2002 r.
 • Komar J.J., Myślcie o wizach, "Gazeta Wyborcza" z 7 listopada 2002 r.
 • Komar J.J., Rosjanie się obudzili, "Gazeta Wyborcza" z 1 lipca 2002 r.
 • Komar J.J., Rosyjskie nie, "Gazeta Wyborcza" z 13 sierpnia 2002 r.
 • Komar J.J., Rozmowa z Gedmiminasem Kirkilasem, szefem sejmowego komitetu spraw zagranicznych Litwy, "Gazeta Wyborcza" z 9-11 września 2002 r.
 • Komar J.J., Trudniej tam i z powrotem, "Gazeta Wyborcza" z 30 czerwca 2003 r.
 • Komar J.J., Wizowy galimatias, wywiad z b. prezydentem Litwy Aligirdasem Brazauskasem, "Gazeta Wyborcza" z 21 października 2002 r.
 • Konstytucja Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2000.
 • Kuszenie Litwy, "Gazeta Wyborcza" z 23 października 2002 r.
 • Leszczyński M., Kupiecki M., Moszczyński T., Historia polityczna świata - kalendarium wydarzeń 1945-1995, Warszawa 1995.
 • Maciejewski A., Przygotowanie Obwodu Kaliningradzkiego do sąsiedztwa z Unią Europejską, "Polityka Wschodnia" 2002, nr 1.
 • Maciejewski A., Spór w lokalnej prasie o status Obwodu Kaliningradzkiego, "Polityka Wschodnia" 2002, nr 2.
 • Mastierow W., Po zakonom kommunalki, Moskowskije Nowosti" z 4-10 czerwca 2002 r., nr 21.
 • Menkiszak M., Szczyt Rosja-UE: Moskwa uniknęła propagandowej porażki, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.p1/pub/koment/2002/l 1/021121a.htm
 • O konsultacijach Rossija-ESpo probliematikie żyznieobiespieczenija Kaliningradskoj oblasti, Ministier-stwo Inostrannych Diel Rossiji, opracowanie multimedialne, http://www.ln.mid.ru/bl.nsf/218603db 65cac2d343256ac50O38d63e/832584213245cc 1 b43256c3OO028ac...
 • Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie" kwiecień 2002 r., nr 6/7(94/95), Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl
 • Pawlicki J., Grzecznie i twardo o wizach, "Gazeta Wyborcza" z 25 lipca 2002 r.
 • Pawlicki J., Jazda przez Litwę, "Gazeta Wyborcza" z 9-11 listopada 2002 r.
 • Pawlicki J., Kaliningrad tak, kalifat nie, "Gazeta Wyborcza" z 12 listopada 2002 r.
 • Pawlicki J., Komar J.J., Radziwinowicz W., Unia bliżej Rosji, "Gazeta Wyborcza" z 28-29 września 2002 r.
 • Pawlicki J., Na razie wizy bez wiz, "Gazeta Wyborcza" z 19 września 2002 r.
 • Pawlicki J., Wizy, czyli bez wiz?, "Gazeta Wyborcza" z 13 września 2002 r.
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Siedem mitów na temat Kaliningradu, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/pub/punkt/07/020711.htm
 • Radziwinowicz W., Kaliningrad niezgody, "Gazeta Wyborcza" z 31 maja 2002 r.
 • Radziwinowicz W., Pociągi pod specjalnym nadzorem, "Gazeta Wyborcza" z 9-11 listopada 2002 r.
 • Radziwinowicz W., Przeciw polityce Rogozina, "Gazeta Wyborcza" z 31 sierpnia-1 września 2002 r.
 • Radziwinowicz W., Wizy - tak, ale na 5 lat, "Gazeta Wyborcza" z 3 września 2002 r.
 • Radziwinowicz W., Żyć z wizami, "Gazeta Wyborcza" z 2 września 2002 r.
 • Sazonow W., Rozmowa z Jurijem Pieriełyginem, kierownikiem naukowym fundacji Ośrodek Badań Strategicznych "Północny Zachód", "Kaliningradzka Prawda", w: "Gazeta Wyborcza" z 2 lipca 2003 r.
 • Smorodinskaja N., Swój wśród obcych, obcy wśród swoich. Sytuacja związana z Obwodem Kaliningradzkim wymaga nowego myślenia zarówno od Rosji, jak i od Europy, "Kaliningradzka Prawda", w: Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie" kwiecień 2002 r., nr 4 (92), Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl
 • Sołtyk R., Wizowe fiasko kaliningradzkie, "Gazeta Wyborcza" z 2 kwietnia 2003 r.
 • Timmiermann Ch., Kaliningradskaja obłast' w kontiekstie riegionalnogo sotrudniczestwa, "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija" 2001, nr 2.
 • Unger L., Blef i błąd, "Gazeta Wyborcza" z 31 maja 2002 r.
 • Urbonaite E., Mgliste wieści z Brukseli, "Lietuvos Rytas", przedruk: "Gazeta Wyborcza" z 13 września 2002 r.
 • Wizy, ale jakie?, "Gazeta Wyborcza" z 30 sierpnia 2002 r.
 • Wojciechowski M., Schengen z opóźnieniem, "Gazeta Wyborcza" z 20 czerwca 2002 r.
 • Zagranie Putina, "Gazeta Wyborcza" z 31 maja 2002 r.
 • Żuków W., Wolą Europą, "Kommiersant", przedruk: "Gazeta Wyborcza" z 21-22 września 2002 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336075
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.