Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 144-163
Tytuł artykułu

Ograniczenia środowiskowe w instrumentach zarządzania przestrzenią na szczeblu gminnym w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem gmin cennych przyrodniczo

Warianty tytułu
Environmental Constraints in the Instruments for Space Management at the Municipal Level in the West Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na najważniejszych instrumentach zarządzania przestrzenią, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania. Celem jest określenie, czy i w jakim stopniu ustalenia z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody zawarte w planach miejscowych wpływają ograniczająco na sposób zagospodarowania przestrzennego. Przeanalizowano dokumenty planistyczne z województwa zachodniopomorskiego, czyli wszystkie 92 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2013 r., w tym 78 uchwalonych w gminach wiejskich oraz wiejsko-miejskich i 14 w miastach na prawach powiatu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the most significant space management instruments, i.e. local zoning plans. The authors' purpose is to determine whether and to what extent spatial development is constrained by environmental and nature protection provisions included in local plans. The research has been conducted on the planning documents from the area of the West Pomeranian region. The contents of all local development spatial plans from 2013 have been analyzed, i.e. 92 plans, including 78 adopted in rural and rural-urban communities, and 14 in towns with county rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
144-163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bernaciak A., 2012, "Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej", w: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa: CeDeWu.
 • Budner W., 2004, "Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy", w: A. Sobczak (red.), Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe nr 40, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Bukowski Z., 2009, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Warszawa: Dom Organizatora.
 • Fogel A., 2011, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Fogel A., 2012, "Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego", Człowiek i Środowisko, t. 36, nr 1-2, s. 51-73.
 • Izdebski H., 2013, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Kotulski M., 2011, "Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego", w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., 2012, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Mickiewicz P., Kiełsznia M., Nowak M., Gawłowski S., 2011, Ocena oddziaływania na środowisko a zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Nowak M., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa: CeDeWu.
 • Nowak M., 2013, Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: C.H. Beck.
 • Nowak M., Mickiewicz P., 2012, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa: CeDeWu.
 • Papińska E., 2007, "Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego", Czasopismo Techniczne A, z. 7-A, s. 185-190, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Poskrobko B., Poskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ziemiańczyk U., 2010, "Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim", Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 14, s. 31-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.