Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 38-55
Tytuł artykułu

Oczekiwania osób w okresie późnej dorosłości wobec kompetencji usługodawców-pracowników socjalnych świadczących usługi socjalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expectations of People in the Time-Period of Their Late Adulthood towards the Competences of Service Providers Being Welfare Officers Providing Social Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest problematyka oczekiwań osób w okresie późnej dorosłości wobec kompetencji i funkcji usługodawców-pracowników socjalnych, słabych i mocnych stron usług świadczonych przez pracowników socjalnych w zależności od wieku (kobiety do 75. roku życia i powyżej 75. roku życia), wykształcenia i doświadczenia. Obok syntetycznych rozważań, związanych z literaturą przedmiotu, artykuł zawiera wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na grupie kobiet w wieku późnej dorosłości uczęszczających na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że w zależności od wyodrębnionych charakterystyk oczekiwania te są bardzo rozbudowane: od kompetencji obejmujących sprawność fizyczną pracowników socjalnych, po wymagania dotyczące ich przedsiębiorczości i towarzyszenia podopiecznym w spędzaniu ich wolnego czasu i uczestnictwa w kulturze.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of considerations is issues related to expectations of people in the time-period of their late adulthood towards the competences and functions of service providers being welfare officers, weaknesses and strengths of the services provided by welfare officers depending on the age (women up to 75th year of their life and above 75th year of life), education and experience. Besides the synthetic considerations connected with the literature on the subject, the article comprises findings of the empirical surveys carried out on the group of women at the age of late adulthood attending classes of the Third Age Universities. In result of the carried out surveys it appeared that depending on the singled out features, expectations are highly expanded: from the competences covering welfare offi cers' physical efficiency, to the requirements related to their enterprise and accompanying those in their charge in spending their leisure and participating in their culture.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium"
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska M. (2012), Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji. Aspekt psychologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Backhaus K. (2012), Organizational and Societal Factors. Their Impact on Individual Attitudes, "Organizational Management Journal", December.
 • Barabasz A. (2008), Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Borys T. (2006), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, (w:) Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Brzezińska A.I. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, Gdańsk.
 • Buksik D. (2010), Refleksja nad nadzieją w perspektywie psychologii egzystencjalnej, "Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio", nr 2(2).
 • Clarke D. (2005), Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP, Gdańsk.
 • Egon C. (1998), The Cim Handbook of Strategic Marketing. A Practical Guide for Designing and Implementing Effective Marketing Strategies, Chartered Institute of Marketing, Bulterworth-Heineman.
 • Goleman D. (2005), Inteligencja emocjonalna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Granosik M. (2006), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Grzybek G. (2007), Etyczne podstawy pracy socjalnej, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała.
 • Grzybek G. (2006), Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała.
 • Hughes A. (1996), Comparing Quality of Life for People with Learning Disabilities and People Who are Unemployed and Retired, "British Journal of Learning Disabilities", Vol. 24.
 • Jones D.B. (2001), Marketing Psychological Services: Using Client Problem and Solution Perceptions to Design Help Offering Promotional Appeal, "Psychology and Marketing", Wiley Blackwell.
 • Kępiński A.(1972), Rytm życia, PZWL, Warszawa.
 • Kahn W.A. (1990), Psychological Conditions and Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", No. 33.
 • Kernberg O. (1976), Bordeline Personality Organization, "JAPA", No. 15.
 • Kohlberg L., Meyer R. (1990), Rozwój jednostek jako cel wychowania, materiały konferencyjne "Edukacja Wobec Przyszłości", CDN, Toruń.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2013), Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy, "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 4, część 1.
 • Kwiatek P. (2012), Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera, http://www.seminare.pl/31/seminare31-157.pdf [dostęp: 20.02.2013].
 • Krzesińska-Żach B. (2006), Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, Trans Humana, Warszawa.
 • Lalak D., Pilch T. (2006), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Lewicka M. (1993), Aktor i obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn.
 • Matczak A., Salata E., Inteligencja emocjonalna a nadzieja, http://www.fidesetratio.org. pl/files/piknikipdf/matczak6.pdf [dostęp: 15.02.2013].
 • Obuchowski K. (2003), Człowiek intencjonalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Obuchowski K. (2000), Poprzez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piaget J. (1991), Zarys psychologii eksperymentalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (2004), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, WAPS, Warszawa.
 • Porzak S., Salata E. (2013), Nadzieja i przedsiębiorczość-psychologiczne aspekty zarządzania, "Zeszyty Naukowe WSEI", seria "Ekonomia", nr 6(1).
 • Psychosocial Needs of the Elderly (2007), "Services for the Anging", September.
 • Report The NTAR, Leadership Center, March 2012.
 • Reykowski J. (1979), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 • Reykowski J. (1978), Podstawowe mechanizmy regulacji społecznego zachowania się człowieka, (w:) J. Reykowski (red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, Instytut Filozofi i i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Roberts D.R., Davenport T.O. (2002), Job Engagement: Why It's Important and How to Improve it, "Employment Relation Today", Wiley Periodical, Autumn.
 • Rushton J.P. (1989), Genetic Similarity, Mate Choice, and Fecundity in Humans, "Ethnology and Sociobiology", No. 9.
 • Ryś M. (2010), Człowiek niosący nadzieję, "Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio", nr 2(2).
 • Saks A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 21, No. 7.
 • Solen K.S.S. (2013), Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence Successful Boothmanship and Booth Design, Management for Professionals Berlin-Heidelberg, Springer.
 • Słownik Języka Polskiego (2010), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stapley L. (1996), The Personality of The Organization: A Psycho-dynamic Explanation of Culture and Change, Free Association Books, London.
 • Tomaszewski T. (1998), Główne idee współczesnej psychologii, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Top P., Cleveland J. (2010), Designing for the Greater Goods: The Best Cause-Related Marketing and Nonprofit, Harper Design.
 • Zimbardo P. G., Gerrig R. J. (2009), Psychologia i życie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zjawiona K. (2008), Psychologiczne uwarunkowania sprawności zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach non profit, praca doktorska nieopublikowana Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335913
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.