Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 5-25
Tytuł artykułu

Program rozwoju innowacyjności gospodarki - sposoby zwiększania skuteczności działań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Programme of Development of Economy Innovativeness - Ways of Increasing Measures Efficacy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka innowacyjności gospodarki należy obecnie do zadań priorytetowych. Innowacje w gospodarce są czynnikiem, który w sposób bezpośredni wpływa na konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku wewnętrznym, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Gospodarka polska w sferze innowacyjności plasuje się na odległej pozycji w odniesieniu do przodujących krajów europejskich. Ten stan rzeczy powodowany jest wieloma czynnikami natury obiektywnej (np. finansowanie B+R), ale także subiektywnej tkwiącej w podmiotach gospodarczych (obawa przed ryzykiem angażowania się w działalność innowacyjną). W artykule wskazuje się na konieczność podejmowania działań zarówno w skali gospodarki narodowej, jak i przez same podmioty gospodarcze, zwiększające dotychczasowy poziom innowacyjności. Przyczyniać się to będzie do powiększania konkurencyjności podmiotów funkcjonujących na różnych rynkach, a poprzez to do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The issues of economy's innovativeness currently belong to the priority tasks. Innovation in the economy is a factor which directly affects competitiveness of the entities operating in the internal market but, first of all, in foreign markets. The Polish economy in the sphere of innovativeness is placed in a distant position as compared to the leading European countries. This state of affairs is caused by many factors of the objective nature (e.g. financing R&D), but also the subjective one sticking in business entities (anxiety of the risk to be involved in innovative activities). In his article, the author indicates the necessity to undertake actions both in the scale of national economy and by the business entities themselves, increasing the hitherto level of innovativeness. This will contribute to an increase of competitiveness of the entities operating in different markets and, owing to that, to growth of competitiveness of the whole economy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Chan Kim W., Manborgne R. (2010), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • E uropean Innovation Scoreboard 2008 (2010), Pro Inno Europe Innometrix.
 • Filasiewicz A. (1997), Prognoza, program, plan, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011 (2011), Wydawnictwo Uczelni Vistula, Warszawa 2011.
 • Innowacje w sektorze usług (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Kowalczewski W. (2011), Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, (w:) Poskrobko B. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Oręziak L. (2008), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Płowiec U. (2009), Przechodzenie do cywilizacji wiedzy a narodowy system innowacyjności, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 32.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, grudzień 2011.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335859
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.