Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 | nr 102 | 193-199
Tytuł artykułu

Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Reform of the Common Fisheries Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi najważniejszych zagadnień związanych z genezą wspólnej polityki rybołówstwa, nakreślenie zasadniczych cech wyróżniających ten sektor oraz przedstawienie w sposób skondensowany zmian, związanych z reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Publikacja zawiera pojęcia związane z polityką rybołówstwa z nastawieniem polityki unijnej wobec opisywanego sektora oraz przedstawia zmiany związane z reformą. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to introduce the reader to the most important issues related to the genesis of the Common Fisheries Policy to outline the essential characteristics of the sector and distinctive in a condensed presentation of the changes, the reform of the Common Fisheries Policy to the European Union Member States. The publication will explain the concepts of fisheries policy, EU policy closer to the attitude described the sector and outline the changes related to the reform of the Common Fisheries Policy.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dz.U. L 358 z 31 grudnia 2002r. str. 59.
 • Art. 2, Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie, Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.
 • Art. 34, art. 35, art., 36 Traktat o UE.
 • Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000r. ze zm.
 • http://ec.europa.eu/.
 • http://eur-lex.europa.eu/.
 • http://www.minrol.gov.pl.
 • Informacja w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 (kwiecień 2013 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2007 r. sprawie strategii na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim [COM(2007) 136 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 • Rozporządzenie nr 170/83 (OJ L24 z 27.01.1983r.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 2369/2002.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002.
 • Rozporządzenie nr 171/83.
 • Rozporządzenie nr 3760/92 - Dz. U. nr L 389 z 31 grudnia 1992 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Rozporządzenie Rady (WE) 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zarządzaniu nakładem połowowym, odnosząc się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 685/95 oraz (WE) nr 2027/95.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 685/95 oraz (WE) nr 2027/95.
 • Rozporządzenie ramowe (WE) nr 2370/2002.
 • Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 17 z 21.01.2000r. ze zm.)
 • Wawrzyniak I., Wrona J., Sudyk A.: Rybactwo jako ważny element zrównoważonej działalności o charakterze rolniczym - rozwój rybactwa śródlądowego w Polsce w kontekście obowiązujących i projektowanych regulacji UE", MRiRW, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334429
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.