Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 61 | 70-86
Tytuł artykułu

Szacowanie niewypłacalności firm w oparciu o model opcyjny

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko niewypłacalności wiąże się ściśle z ryzykiem kredytowym. Ryzyko niewypłacalności dotyczy każdego podmiotu gospodarczego, tzn. zarówno instytucji finansowych, jak i niefinansowych. Istnieje w tym zakresie pewna zależność przyczynowo-skutkowa. Niewypłacalność kredytobiorcy jest przyczyną realizacji ryzyka kredytowego obciążającego kredytodawcę. Większość relacji pomiędzy współpracującymi podmiotami gospodarczymi prowadzi do zależności, iż jedna strona jest kredytobiorcą a druga kredytodawcą. W związku z tym problem niewypłacalności może być rozważany w perspektywie ryzyka kredytowego, które jest jakby "odbiciem lustrzanym" ryzyka niewypłacalności. Ryzyko niewypłacalności i ryzyko kredytowe wiążą się z rozwojem przedsiębiorstwa, jego potrzebami finansowania rozwoju i powstawaniem struktury źródeł finansowania zawierającej zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy", 81, 1973.
 • Das S., Credit Derivatives and Credit Linked Notes, John Wiley&Sons, New York 2000.
 • Deventer D., R., Imai K., Credit risk models & the Basel Accords, John Wiley &Sons, Singapore 2003.
 • Gajdka J., Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja, Szkoła Wyższa im. Paw- ła Włodkowica w Płocku, Płock-Łódź 2001.
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Glantz M., Managing bank risk, Academic Press, San Diego, California, USA 2002.
 • Jajuga K., O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, AE Poznań 2003.
 • Jajuga K., Wartość i ryzyko przedsiębiorstwa a informacje finansowe - niektóre współczesne problemy, w: Zarządzanie Finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1. red. Zarzecki D., Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Metody badania przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, redaktor naukowy D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa. Red. Herman A., Szablewski A., Poltext, Warszawa 1999.
 • Keuleneer L., Verhoog W., Recent Trends in Valuation, John Wiley & Sons, 2003.
 • Krysiak Z., Modelowanie wartości firmy, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja T. V, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Uniwersytet Łódzki, Płock-Łódź 2004.
 • Krysiak Z., Monitorowanie ryzyka kredytowego spółek publicznych z wykorzystaniem modelu opcyjnego, w: Zarządzanie finansami - finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1. Red. Zarzecki D. , Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Krysiak Z., Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa przedsiębiorstwa, w: Teoria przedsiębiorstwa. Red. nauk. Kasiewicz S., Możaryn H., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Krysiak Z., Ryzyko a koszt kapitału w opcyjnym modelu wyceny firmy, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania : praca zbiorowa Red. Duraj J., , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Uniwersytet Łódzki, Płock-Łódź 2003.
 • Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego firm budowlanych z wykorzystaniem modelu opcyjnego, w: Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych : praca zbiorowa red. Jajuga K., Krysiak Z., Związek Banków Polskich, Warszawa 2004.
 • Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Tom 1. Red. nauk. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, (Prace Naukowe AE Nr 1037), Wrocław 2004.
 • Krysiak Z., Wycena opcyjna wartości długu i marży kredytowej a szacowanie ryzyka kredytowego, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów polskiej gospodarki, T. 3. - Bankowość. Red. nauk. Szewczyk R., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Krysiak Z., Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapitałowego, w: Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, T. 2. Red. nauk. Tarczyński W., Uniwersytet Szczeciński, (Zeszyty naukowe 389, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 2), Szczecin 2004.
 • Krysiak Z., Zastosowanie opcyjnego modelu firmy w pomiarze efektywności, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa red. Bieliƒski J., CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Krysiak Z., Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce, w: Zarządzanie Finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1. Red. Zarzecki D., Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Nowakowski J., Jagiełło R., Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego, w: Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe : praca zbiorowa. Red. Jaworski W. L., Poltext, Warszawa 2001.
 • Pereiro L. E., Valuation of Companies in Emerging Markets, John Wiley&Sons, New York 2002.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej T. I, pod red. naukową E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2001.
 • Rogowski W., Możliwość wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Banki i Kredyt", Nr 6, 1999.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2004.
 • Saunders A., Linda A., Credit Risk Measurements, John Wiley&Sons, New York 2002.
 • Schroeck G., Risk management and value creation in financial institutions, John Wiley&Sons, New York 2002.
 • Smithson Ch., Credit portfolio management, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
 • Upadłość przedsiębiorstwa w Polsce w latach 1990-2003 - teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową D. Appenzeller, Wydawnictwo AE Poznań, 2004.
 • Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku - systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334359
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.