Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 | nr 102 | 123-135
Tytuł artykułu

Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Place and Role of Organizational Culture in Motivating Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono istotę kultury organizacyjnej w powiązaniu z szerokim spektrum rozumienia motywacji, postrzeganej zarówno jako stan psychiczny, jak i proces przynależny sztuce zarządzania. Wskazano miejsce motywacji w klasycznej teorii zarządzania oraz przedstawiono zmiany modeli podejścia do zagadnienia na przestrzeni stuleci. Rola menedżerów, kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury organizacyjnej wymaga wykorzystywania, wskazanych w opracowaniu, rozmaitych technik i narzędzi będących pomocnymi w procesie aktywizowania działań pracowników. Takie podejście do zagadnienia ukazuje funkcjonowanie motywacji jako determinanty sukcesu generowanego przez firmę, czyniąc z niej element niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno jednostki, jak i instytucji oraz daje szansę odpowiedzi na pytanie: dlaczego menedżerowie nie mają jednego skutecznego podejścia do wpływania na zachowania pracowników?(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence of organizational culture in conjunction with a broad spectrum of understanding motivation, perceived as both a mental state as well as the art of managing the associated process. Indicated the place of motivation in the classical management theory and change models presented approaches over the centuries. The role of managers, executives in shaping the organizational culture requires the use indicated in the study, a variety of techniques and tools that are helpful in the process of activating activities of employees. This approach reveals the functioning of motivation as determinants of success generated by the company, making it an essential element to meet the basic needs of both individuals and institutions, and gives you a chance to answer the question: why managers do not have one effective approach for influencing the behavior of employees?(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Ciekanowski Z., Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST-E w Jarosławiu, Jarosław 2013.
 • Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 • http://www.hrk.pl/pl/home/pracodawca/moj_doradca/rozwoj_organizacji/Modele_ polityki_personalnej.aspx, 11.06.2014.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków 2006.
 • Kawka T., Wynagradzanie pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami pod red. T. Listwana, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Kenna E. Mc, Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & Ska. Warszawa 1997.
 • Kłosowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983.
 • Leśniewski M.A., Predygier A., Kompendium wiedzy z zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 • Nogalski B. (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1996.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.