Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 37-42
Tytuł artykułu

Planowanie przestrzenne w Polsce a rozwój zrównoważony

Warianty tytułu
Town-and-Country Planning in Poland and Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie problemu wcielenia idei zrównoważonego rozwoju w praktykę polskiego planowania przestrzennego. Rozwój miast stawia władze samorządowe przed wyborem sposobu najefektywniejszego zagospodarowania terenów śródmiejskich. Niestety, najczęściej wybierana jest opcja przynosząca największe korzyści materialne dla miasta (sprzedaż działek deweloperowi). W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań Fundacji Sendzimira, jak również krytyka polskiego systemu planowania przedstawiona przez Andrzeja Jędraszko, a odniesiona do sytuacji opisanej powyżej. Problemy kosztów zewnętrznych w planowaniu przestrzennym, zawsze zostają przeniesione na obywateli, a brak długoterminowych celów rozwoju zrównoważonego, powoduje degradację i dewastację tkanki miejskiej, jak miało to miejsce w czasach PRL. Okazuje się, że choć idee zrównoważonego rozwoju są coraz częściej respektowane w życiu człowieka, to mimo wszystko nie stanowią one dla władz miejskich wyznaczników planowania przestrzennego. Ciągle krótkotrwałe korzyści (płynące ze sprzedaży działek, a tym samym zasilające budżet miasta), stanowią o ich pierwszeństwie nad racjonalną gospodarka przestrzenną, która w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści zarówno dla środowiska jak również dla mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
Introducing of the problem of the incarnation of the idea of the sustainable development into the practice of the Polish town-and-country planning is a purpose of the article. Development of towns and cities is putting self-government authorities before choice in what way most effectively to develop city centre areas. In the article, there are presented findings of the Sendzimir Foundation, as well as criticism of the Polish planning system presented by Andrzej Jędraszko related to the above-described situation. Problems of external costs in the town-and-country planning always are transferred to citizens, long-term targets of the sustainable development are missing, causes the decline and devastation of the municipal tissue as this took place at the times of the Polish People's Republic. It turns out that at least the ideas of sustainable development are more and more often respected in the life of the man; nevertheless they don't constitute indicators for municipal authorities as regards the town-and-country planning. Constantly short-lived benefits (issuing from the sale of plots, and hence contributing to the budget) are deciding their priority to detriment of the rational land management, which in the long-term perspective will benefit both the environment and residents. The confrontation with factual materials showed the universal nature of the problem described in the article. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Billert, A., Planowanie przestrzenne a polityka - ,,trzecia droga" do ,,trzeciego świata"?, (w): Ossowicz T., Zipsera T., Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej Urbanista, Warszawa 2007.
  • Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, Fundacja Sendzimira, Kraków 2011.
  • Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności, KE, Cambridge 2008.
  • Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża planowania ustawowego, Platon, Warszawa 2005.
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - Projekt, Warszawa 2010.
  • Kronenberg J., Bergier T., Maliszewska K., Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast- przyroda w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira, (w:) Kosmala M. (red.), Miasta wracają nad wodę, PZIiTS Toruń 2011.
  • Opschoor, J.B., Institutional change and development towards sustainability, (w): Costanza R., Segura O., Martinez J.-Alier (red.), Getting Down to Earth: Practical Applications of Ecological Economics, Island Press, Washington 1996.
  • Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334107
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.