Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 203-212
Tytuł artykułu

Wartość firmy - czy istnieje wzorcowa metoda szacowania wartości godziwej?

Warianty tytułu
Goodwill - is There One Standard of Valuation of Fair Value?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób różnice pomiędzy oszacowaniem "wartości firmy" na potrzeby transakcji przejęcia a wyceną na potrzeby przeprowadzania testu na utratę wartości wpływają na wiarygodność dokonanej estymacji, a w konsekwencji sprawozdań finansowych. W tym celu autor artykułu wskazuje, w jaki sposób najczęściej dochodzi do oszacowania "wartości firmy", która następnie jest księgowana w wyniku transakcji przejęcia, w jaki sposób wyceniana jest "wartość firmy" w przypadku przeprowadzania testu na utratę wartości, a także dokonuje porównania wskazanych metod estymacji "wartości firmy".(abstrakt oryginalny)
EN
This paper tries to answer the question how the differences between the estimation of "goodwill" for the need of M&A and the valuation for the purpose of testing for the impairment affect the reliability of the estimation, and as a consequence - reliability of the financial statements. To this end the author indicates how the "goodwill" is estimated during the purchase price allocation, how "goodwill" is valued during testing for impairment, and tries to provide a comparison of mentioned methods of estimation of "goodwill".(original abstract)
Twórcy
 • VOLANTE Sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bryer L., Simensky M., 2002, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons.
 • Gierusz J., 2010a, Pomiar utraty wartości środków trwałych - polskie regulacje na tle MSR 36, cz. I, ACCOUNTICA, nr 11, styczeń, www.gierusz.com.pl.
 • Gierusz J., 2010, Pomiar utraty wartości środków trwałych - polskie regulacje na tle MSR 36, cz. II, ACCOUNTICA, nr 12, luty, www.gierusz.com.pl.
 • Kamela-Sowińska A., 1996, Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów, Dz.Urz. Ministra Finansów z 30 grudnia 2011 r., nr 9.
 • Łągiewka M., 2013, Zarządzie - nie kupuj kota w worku, a po zakupie pokaż, co kupiłeś, KPMG FORUM nr 1, www.kpmg.com.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36, Utrata wartości aktywów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 320 z dnia 29 listopada 2008 r.
 • Panfil M., 2012, Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia według MSSF 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Szczecin.
 • Podszywałow A., Pelc D., 1999, Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODDK, Gdańsk.
 • Raport KPMG, 2011, Nie kupuj kota w worku. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, Warszawa.
 • RMSR proponuje zmiany do zakresu stosowania niektórych wytycznych z MSR 36, Biuletyn MSSF, Naprzeciw standardom, 03/2013, Deloitte, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1374/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 346 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • Sirocka A., Sobieszek M., 2007, MSR 36. Test na utratę wartości: zagadnienia praktyczne, Ernst & Young, Warszawa.
 • Turyna J., 2005, Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF, Gazeta.pl, http://gospodarka.gazeta.pl/firma/ 1,68365,2867070.html.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU 1994, nr 121, poz. 591, z poźn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334105
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.